pixel

Бъдещето е в топлофикацията

Топлофикационните системи

В днешно време 9-10% от необходимата топлинна енергия в Европа се доставят от топлофикационни системи, благодарение на което емисиите на СО2 се намаляват с 113 милиона тона годишно. Годишните емисии на СО2 обаче биха могли да спаднат с още 517 милиона тона, ако приложението на топлофикационни системи в Европа се удвои и се увеличи ползването на възобновяема енергия.

Районните топлофикационни системи са най-ефективният начин за снабдяване на сградите с отопление и охлаждане в градовете. Те могат да използват всякакъв вид енергия, включително от възобновяеми енергийни източници, като излишната електроенергия от вятърни генератори чрез термопомпи и слънчева и геотермална топлинна енергия, която може да се съхранява в районната топлофикационна мрежа до момента в който е необходима. Тази гъвкавост осигурява достатъчно захранване по всяко време и ги превръща във важна част на един бъдещ свят с ниски въглеродни емисии.

Топлофикационните системи могат също така да улавят и оползотворяват излишната топлина при генерирането на електроенергия, което се нарича комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (или когенерация). Днес 60% от произвежданата от електроцентрали енергия в действителност се изпуска неизползвана, допринасяйки за настъпващите климатични проблеми. Електроцентралите преобразуват само 40% от подаваното гориво в електрическа енергия, докато при централите за когенериране на енергия се оползотворяват още 50% под формата на топлинна енергия и едва 10% се изпускат в околната среда. Същевременно оползотворяването на топлината замества други начини за производство на топлинна енергия, намалявайки значително емисиите на СО2.

Преимущества на топлофикационните системи:

– Дават възможност за оползотворяване на излишната топлина при електропроизводството и могат да използват безплатни източници за  охлаждане, като морската вода.
– Използват икономиите произтичащи от по-големия мащаб в гъсто населените райони.
– Работят с всякакви енергийни източници, включително възобновяеми.
– Осигуряват висока възвръщаемост от инвестициите.

Знаете ли, че …

Едва 8% от сегашните мощности за електроенергия в световен мащаб са пригодени за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Увеличаването им до 14% би осигурило енергийни икономии равняващи се на едногодишното производство на енергия от всички вятърни генератори в света.

Може да харесате още...