pixel

БЕХ отпусна нов заем на ТЕЦ „Марица Изток 2” за 45 млн. лв.

БЕХ отпусна нов заем на ТЕЦ „Марица Изток 2” в размер на 45 млн. лв. От него централата вече е превела 35 млн. лв. на Фонд „Сигурност на електроенергийната система”, а остатъкът от сумата е преведен на „Мини Марица Изток”.

Заемът е бил предоставен, след като на 22 ноември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) е разрешила на ТЕЦ „Марица Изток 2” да сключи договор за нов заем от БЕХ.

От държавната ТЕЦ са обосновали искането си пред КЕВР с това, че от създаването на Фонда „Сигурност на електроенергийната система” в края на юли 2015 г. до края на септември 2016 г. са натрупали малко над 33 млн. лв. задължения, които към края на годината се очаква да стигнат 44 млн. лв. По тях вече има начислена лихва от близо 2 млн. лв. Другият аргумент са натрупаните значителни задължения към „Мини Марица Изток” в края на миналата година и през първите седем месеца на тази година.

Това е третият заем, който ТЕЦ „Марица Изток 2” получава от БЕХ през тази година. Първият, който беше отпуснат, е в размер на 60 млн. лв. и средствата по него бяха използвани за погасяване на задължения на централата към „Мини Марица Изток”. Другият заем, получен от БЕХ беше за 35 млн. лв. и със сумата бяха погасени задължения по заема към Японската банка за международно сътрудничество, отпуснат по проекта за рехабилитация за старата част на централата.

Сегашният, трети заем е със срок на действие до 31 октомври 2020 г., с гратисен срок от датата на усвояването му до края на ноември 2017 г. Лихвеният процент по кредита е 5,475%.

КЕВР е дала разрешение за сключването на договора за заем, отчитайки финансовото състояние на ТЕЦ „Марица Изток 2” на база данните за 2015 г. и на база на бизнес плана на дружеството до 2020 г. Според него към края на периода ТЕЦ „Марица Изток 2” трябва да е увеличила приходите си от студен резерв близо четири пъти до 119 млн. лв.

От компанията прогнозират, че тази и следващата година ще завършат със загуба в размер, съответно на 72,638 млн. лв. и 58,914 млн. лв. За останалите три години ТЕЦ „Марица Изток 2” прогнозира печалба от съответно 3,108 млн. лв. за 2018 г., 7,274 млн. лв. – за 2019 г. и 10,363 млн. лв. – за 2020 г.

За това, че се готви нов заем от БЕХ за ТЕЦ „Марица Изток 2” стана ясно от финансовия отчет на централата към края на септември. В него беше посочено, че един от вариантите централата да намали задлъжнялостта си към „Мини Марица Изток” и да погаси дължимото плащане към фонда, е да усвои заем от БЕХ. Затова на 19 октомври Съветът на директорите на централата е взел решение да поиска отпускането на нов краткосрочен заем от БЕХ в размер на 45 млн. лв.

publics.bg

Може да харесате още...