pixel

БФИЕК с искане до премиера Борисов за отлагане на новия тарифен модел за газа

Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) изпрати писмо до министър-председателя Бойко Борисов по повод притесненията си свързани с ефекта от въвеждането на новия входно-изходен тарифен модел, който касае цената за пренос на природния газ, съобщиха от организацията.

В него са припомня, че по въпроса са били проведени множество срещи с министъра на енергетиката Теменужка Петкова и председателя на КЕВР Иван Иванов, но според БФИЕК притесненията им не са били взети под внимание. „Предложено бе частично отлагане на поскъпването, което не е решение. Нещо повече и г-жа Петкова и г-н Иванов, неясно защо обясняваха пред медиите, че ще има 3-4% поевтиняване в крайната цена за потребителите на природен газ, присъединени към преносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД“, се казва още в писмото.

„Основните ни притеснения са по втория компонент в крайната цена, а именно цената за пренос. С новите правила за пренос се въвежда т.н. „входно-изходен модел“ за определяне на цената за пренос. България е последната страна членка на ЕС, която въвежда модела. Това забавяне не е по наша вина и индустрията не е против въвеждането на новите правила“, се посочва още в него.

От БФИЕК обаче обявяват, че категорично не са съгласни с „ефектите“ от модела. Те изтъкват осем аргумента:

1. Няма изискване в европейските регламенти промяната в правилата да доведе до поскъпване. Само 30-40% от капацитета на тръбите се използва за пренос на природен газ. След като няма „задръстване в трафика“ няма и основание за увеличение на цените за пренос.

2. Няма как правилата да важат за едни, а други да останат по старата методика. Газпром ще продължи да плаща цена за пренос на принципа на пощенската марка на 1000 куб.м и входно-изходния модел няма да се прилага. Налице е различно третиране на ползвателите в националната газопреносна мрежа, нещо, което е изрично забранено от Регламент 715/2009 (чл.13).

3. Горното означава, че се въвежда постоянна промоция за Газпром, а вероятно не е и уведомен за това. Всички български потребители от 1 октомври ще заплащат над 27 лв./1000 куб.м, а Газпром повече от два пъти по-малко.

4. Това е дискриминация за българските потребители.

5. Смятаме, че това обстоятелство ще се счете както за недопустима държавна помощ, така и за категорично крос субсидиране, което „Булгартрансгаз“ ЕАД ще дава на определено дружество. Това подлежи на санкция от ЕК, а санкцията ще се плаща от държавата България.

6. В момента тече разследване на ЕК срещу „Булгартрансгаз“ ЕАД за злоупотреба с монополно положение по друг казус. Въвеждането на новите правила ще благоприятстват негативно решение на ЕК срещу преносния оператор.

7. С така конфигурирания входно-изходен модел става невъзможна либерализацията на пазара на природен газ, защото нито един доставчик няма да може да се конкурира с Газпром при ниските печалби на пазара.

8. Въпреки многократното ни настоявания не бе представена оценка на въздействието на модела.

9. Не на последно място – новият метод за разпределение на разходите е сигурна предпоставка за ограничаване вноса на газ от алтернативни на Руската Федерация източници, нещо което е неизменна част от концепцията за реализация на регионален газов хъб.

В заключение от БФИЕК посочват, че не са против въвеждането изискванията на законодателството на Европейския съюз, но считат, че това не следва да се осъществява самоцелно, а при зачитане на основните принципи за пропорционалност и недискриминационно прилагане.

„С оглед спецификите на българския газов пазар, категорично настояваме за отлагане въвеждането на модела докато не бъде извършена реална и цялостна оценка на въздействието с участието на заинтересованите страни, а дефектите да бъдат отстранени. Тъй като тези дефекти засягат фундаментално развитието, либерализацията и функционирането на пазара за природен газ, запазваме правото си да прибегнем и към нетрадиционни мерки за индустрията, а именно – организиране на протести. При родният газ е единственият ресурс, с щадящ екологичен отпечатък и е от основно значение за създаването на свободен енергиен пазар за бъдещето на България“, посочват от БФИЕК.

И подчертават, че предприятията членове на Федерацията годишно формират над 10 млрд.лева приходи и консумират 800-900 млн.куб.м природен газ – над 60 % от индустриалното потребление на природен газ в България. Над 80% от продукцията се изнася. Предприятията са от различни сектори на икономиката и са базовата индустрия на страната. Приносът в БВП на България е над 20%.

publics.bg

Може да харесате още...