pixel

Биоенергията крие сериозни рискове, предупреди WWF

Биоенергията крие сериозни рискове, предупреди WWF

Биоенергията крие точно толкова потенциални рискове, колкото и потенциални ползи, алармира нов доклад на международната природозащитна организация WWF.

Необходими са силни социални и природозащитни мерки за предпазване на хората и планетата от неустойчивите планове за биоенергията, обяви WWF във втора глава на доклада си „Живи гори”, представен в края на септември.

Биоенергията идва от материали като дърво, захарна тръстика, царевица и водорасли. Тя често е смятана за устойчива алтернатива на изкопаемите горива, а правителствата, обявили амбициозни ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове, разчитат предимно на биоенергия, за да постигнат целите си.

Въпреки това докладът „Живи гори” на WWF предупреждава, че без солидни гаранции нарастващото търсене на биоенергия може да предизвика неустойчиви горскостопански практики в естествените гори, както и увеличаване на насажденията от бързорастящи култури върху обработваема земя за производство на храни или пасища с висока консервационна стойност, пише българският сайт на организацията.

Докладът на WWF използва модел, създаден в сътрудничество с Международния институт за приложен системен анализ, за да провери последиците върху обработваемата земя за постигане на две ключови цели на организацията: спиране на обезлесяването до 2020 г. и възможността човечеството да посреща 100% от енергийните си нужди с възобновяеми източници до 2050 г.

Биоенергията трябва действително да замени изкопаемите горива, но ще нанесе повече вреда, отколкото полза, ако директно се добави към сегашния енергиен микс, коментира координаторът по биоенергията на WWF Ласло Мате.

WWF препоръчва намаляване на общото потребление на енергия, включително чрез инвестиране в енергийно-ефективни сгради и транспортни системи и чрез използване на възобновяемо генерирано електричество като основен източник на енергия.

Тъй като биоенергийните култури могат да се конкурират за една и съща земя с хранителните култури, ще бъде от решаващо значение да се подобри ефективността на селското стопанство и да се произвежда същото или повече с по-малко земя и вода. В противен случай цените на хранителните продукти може да нараснат, което ще направи бедните общности по-уязвими.

Освен това WWF застъпва становището, че биоенергийният сектор трябва да приеме доброволни стандарти, които взимат предвид тези проблеми, на принципа на Кръглата маса за устойчиви биогорива и на международния стандарт за устойчиво управление на гори FSC.

Рамковото споразумение “Ново поколение насаждения” е друг ценен инструмент за енергийните компании, които търсят бързорастящи насаждения. Рамката се придържа към принципите за поддържане целостта на екосистемата, защитата и подобряването на околната среда, осигуряването на ефективно участие на заинтересованите страни в развитието на насажденията и икономическото развитие.

greentech.bg

Може да харесате още...