pixel

България е член на Съвета на управляващите на МААЕ

България е член на Съвета на управляващите на МААЕ

От 19 до 23 септември 2011 в Централния офис на МААЕ във Виена се проведе 55-та Генерална конференция на Международната агенция, където България бе избрана за член на Съвета на управляващите. Членството е за период от 2 години – до края на 57-та Генерална конференция през 2013 г. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).

Съветът на управляващите е директивен орган на МААЕ, който се състои от 35 (от общо 154) страни–членки на МААЕ. Съветът на управляващите обсъжда, изготвя и приема препоръки относно дейността на Агенцията и ги представя за утвърждаване на най-висшия орган – Генералната конференция. На заседанията се разглеждат въпроси, свързани със спазването на Гаранциите към Споразумението по ДНЯО, с ядрената и радиационната безопасност на ядрени съоръжения и на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения, приложенията на ядрените технологии в индустрията, медицината и стопанството. Оценява се помощта, оказвана от МААЕ на страните–членки в изпълнение на програмите за техническото сътрудничество, утвърждават се също и програмите и бюджета на Агенцията.

Изборът на България е израз на доверието и високата оценка на международната общност за дейностите на страната ни в укрепването на ядрената и радиационната безопасност, по въпросите на Гаранциите, както и за компетентността и професионализма на българските специалисти при прилагането на ядрените технологии в различните сфери на науката и индустрията, коментираха от АЯР.

С решение на Министерския съвет от 21.09.2011 г. за национален представител на България в Съвета на управляващите е определен председателят на Агенцията за ядрено регулиране д-р Сергей Цочев.

publcs.bg

Може да харесате още...