Българските бойлери – пресечна точка на цена, качество и ефективност

В ерата на развитите технологии, не можем дори да си представим живота без удобствата, които ползваме в бита и живота. Топлата вода отдавна не е само лукс, а мрачните нощи на свещи са забравени дори и от нашите баби..

В този технологичен бум, на пазара има огромно изобилие от всякакви уреди за всякакви нужди в ежедневния бит.

Както всеки битов електроуред уред и за бойлера е от изключително значение да се определи за какви нужди ще се ползва (битови, за резервен вариант, за вила, за производствени или хотелски нужди и т.н.) и с какво захранване разполагаме (налага ли се допълнителна работа по електрозахранването до мястото на монтажа на бойлера).

Когато говорим за бойлери, трябва да се има предвид, че това е един много широк клас уреди и може да се направи следното разделение:
– Електрически бойлери
– Газови бойлери
– Проточни бойлери и водонагреватели
– Соларни бойлери и системи

За сега, най-широко приложение у нас намират електрическите бойлери. В много случаи обаче, особено в газифицираните райони, газовите бойлери са едно добро и предпочитано решение.

Соларните системи използват слънчеви панели. Няма точно предписание какъв бойлер да се избере за слънчева инсталация. Много често се ползва комбиниран, който дава възможност да се съчетаят двата източника – слънцето и електричеството. Слънчевият бойлер се явява акумулатор на слънчева енергия. И тъй като слънчевата енергия е безплатна, трябва да се стремим да я използваме максимално, а това означава – по-голям обем и на бойлера.

Проточните бойлери са едно много добро решение за кухни и вили. Те имат малък обем и нагряват водата в момента, в който тя преминава през него. Нагревателите им са много мощни. От друга страна са икономични, тъй като консумират електроенергия само когато се ползват. Не са подходящи за бани или за големи обеми топла вода и нямат голямо налягане.

Електрическият бойлер, най–общо казано, се състои от защитна система, термореле, нагревател и водосъдържател, както и допълнителни части за свързване към инсталацията – спирателен кран и свързващи вентили. Защитната система (термична защита) е предназначена да преустанови захранването, в случай на превишаване на определена (обикновено – фабрично настроена) температура. Терморелето контролира температурата в съда и включва или изключва нагревателя, така че да се поддържа постоянна температура на водата в съда. При повреда на терморелето, се включва защитната система и се прекъсва захранването към нагревателя. По този начин се предпазва нагревателя от прегряване, както и самата електрическа инсталация от претоварване и евентуално късо съединение. Желателно е уредът да има и термореле и термична защита – така се повишава сигурността и продължителността на работа.

Водосъдържателят трябва да бъде от неръждаем материал. Различните фирми предлагат различни варианти за покритие на водосъдържателя – емайлирани, от неръждаема стомана, стъклокерамични. Водосъдържателят може да се подменя. Някои модели имат допълнително вградена анодна защита. Тя служи за предпазване на нагревателя и водосъдържателя от натрупването на котлен камък и последваща корозия. Анодната защита представлява един електрод, от който по електрохимичен път се отлагат метални йони. Тя се износва и трябва да се сменя на определен период от време, обикновено 4 – 5 години. При смяната, бойлерът трябва да е изключен от захранването, а водата от него – източена. За районите, в които водата е по – варовита, анодната защита е изключително важно допълнение за надеждна и продължителна работа на уреда. Важен елемент за добрата работа на уреда е изолацията. Това е материалът, който обвива водосъдържателя. Намира се между водосъдържателя и кожуха (външната обвивка) на бойлера. Предназначена е да запази водата топла за по – дълго време и така да се пести енергия за включването на нагревателя. За изолация се използват материали като полиуритан, пенополиуритан и др. Дебелината на изолацията варира от 3 до 6 см.

Предлагат се и икономични комбинирани бойлери с топлообменник (серпантина) – с един или два топлообменика. Серпантината е икономична, ефективна и надеждна водонагревателна система, предназначена за свързване към централна или друг вид отоплителна инсталация със затворен цикъл на отопление. Това означава, че ако в жилището има локално парно, термопомпа или слънчеви колектори – бойлерът може да се свърже към тази инсталация и да работи на електричество в краен случай. Водата в серпантината се загрява индиректно, а водата във водосъдържателя – директно чрез електрическия нагревател. Серпантината представлява навита тръба от неръждаема стоманена и може да подобри топлообменния процес до 15%.

Моделите със серпантини са предназначени за слънчеви, отоплителни и комбинирани системи. За разлика от моделите с една серпантина, моделите с две серпантини могат да се свържат към още една инсталация (напр. котелна). По този начин – едната серпантина се свързва към слънчева инсталация, втората към котелна и може да работи и на електричество – вече наистина, само в краен случай. Повечето от моделите с две серпантини нямат нагревател, но има възможност да се монтира допълнително.

Моделите със серпантина (една или две) се прилагат в изграждането на соларни инсталации и системи.

Различни варианти и идеи за свързване на бойлери с една или две серпантини могат да се видят в сайта на фирма Преста термал

Тук е мястото да изясним и разликата между бойлер и буферен съд.
Бойлерът е уред за съхранение и загряване (директно или индиректно) на вода. Водосъдържателят има защитно покритие и работи на високо налягане.
Буферните съдове (за високо или за ниско налягане) служат за съхранение на вода и в него няма серпантини. В съдовете за ниско налягане може да се монтира и ел. нагревател, докато в тези за високо – не може.

Избрали сме да направим преглед на някои български фирми – производители на електрически бойлери.

Теси е производител, който също е добре познат на нашия пазар.

Развива се в годините още от далечната 1990 г., минава през 1993 г. – като Фикосота ООД, през 1997 г. стартира производството на електрически бойлери с обем до 150 литра.

През 2007 г. компанията променя името си от ФИКОСОТА ООД на ТЕСИ ООД и стига до наши дни – с напълно автоматизирана високотехнологична линия за нанасяне на стъклокерамично покритие и плазменно заваряване на водосъдържатели и редица иновации.

Отличителни черти на продуктите на ТЕСИ са:
Стъклокерамично покритие на водосъдържателя – най-съвременната технология за покритие на водосъдържателя;
Магнезиев аноден протектор – с 50% по-дълъг живот на експлоатация с възможност за демонтаж и последваща подмяна;
Патентован термостат RTS PLUS, който осигурява по-прецизен контрол при регулиране температурата на водата.

Продуктовата гама е разделена в следните секции:
Обемни бойлери Premium Line (с електронно или с механично управление)
Бойлерите TESY Premium Line са оборудвани с аноден тестер, който показва състоянието на Анодния протектор и необходимостта от подмяна. Анодният протектор предпазва водосъдържателя от електрохимическа корозия.
Отличителна черта е и стъклокерамичното покритие. Това е най – екологичното покритие, което предпазва от корозия уреда и му осигурява по – дълъг експлоатационен живот.
Уредите са 80 л и мощност 3 kW, а цените са в диапазона 259 – 299 лв.
Обемни бойлери Base Line

В този раздел се предлагат модели за вертикален и хоризонтален монтаж, както и новия модел ANTICALC. Той е с вграден специален нагряващ елемент, който създава условия за предпазване от въздействието на отделянето на котлен камък. Моделите в този клас са със стъклокерамично покритие, мощност 3 kW и различен литраж – от 30 до 150 л.
Цените варират, според модела, в диапазон 179 – 299 лв.
Обемни бойлери Base Line със серпантина

Моделите в този клас са с вграден TURBOLATOR – по цялата дължина на серпантината е вграден елемент със специфични отвори, проектиран да разбива линейния поток на циркулиращия флуид в самата серпантина. Турболаторът е внедрен за моделите до 150 литра. Той е едно от уникалните конструктивните решения, вложени в гамата на TESY Profi line.
Бойлерите са с мощност 2 kW, а цените са в диапазона 269 – 499 лв.
Високообемни бойлери и буферни съдове
В този раздел се представени бойлери с индиректно загряване с една или две серпантини с обем от 200 до 2000 литра. По- важни характеристики на бойлерите от този клас са: емайлиран стоманен водосъдържател, високоефективна пенополиуретанова изолация, анодна защита, предпазен клапан и външен термоиндикатор. Всички модели бойлери TESY от 200 л. до 2000 л. са с 2 анодни протектора!
Цените на бойлерите с една серпантина варират от 699 до 2650 лв., а на тези с две серпантини – от 799 до 2990 лв.
Обемни бойлери Compact Line

Моделите са в две категории – за монтаж под и над мивката. Предлагат се модели от по 10 и 15 литра, с мощности 2 или 1,5 kW. Цените варират от 129 лв. до 149 лв., в зависимост от модела.
Проточни бойлери
И в този раздел се предлагат разнообразни модели.
Проточените бойлери работещи под налягане (in-line модели) могат да бъдат инсталирани във водопроводната мрежа и да захранват две или повече точки на потребление, но не едновременно. При бойлерите с отворен изход е характерно, че изходът за топла вода на уреда трябва да бъде отворен към атмосферата винаги. На входа за студена вода (преди уреда) се поставя кран за контролиране на водния поток и съответно спирането му. Тези уреди се инсталират над мивка и осигуряват вода само за мястото където са инсталирани.

Моделите са с мощност 7 kW, с три степени на регулиране на мощността.

Интересно е да се спомене, че ТЕСИ и към този момент предлага „легендарния” модел YUNGA в 2 модификации – 3.5 kW и 6 kW.

Нови енергийни системи е производител на голяма гама бойлери с марка SUNSYSTEM. Портфолиото впечатлява със своята изчерпателност. Обемите започват от 80 л  и стигат до 1500 л, изделията се предлагат в изпълнение от въглеродна стомана с титаниев емайл или неръждаема стомана, моделите биват електрически, със серпентина или с две серпентини. Всички бойлери се произвеждат по немските норми за безопасност.

Едрообемните бойлери SUNSYSTEM серия S (150 – 1500 l) са лидер в този сегмент. Бойлерите SUNSYSTEM с топлообменници са оптимизирани за оптимална работа с възобновяеми източници на енергия – техните серпентини са с голяма повърхност и осигуряват високоефективен топлообмен.

Битовият бойлер BB-S1M е със серпентина и мантел и осигурява удобството да се оползотворяват до два възобновяеми източника на топлина в сравнително малък обем, монтиран на стената в банята. BB S1M може да бъде закупен на цени от 399 лв.

Тук са съчетани два топлообменника с удвоена мощност спрямо аналогични продукти от този клас. Добавената мощност на топлообменниците е реализирана благодарение на пълноценно оползотворяване на вътрешния обем на бойлера. В стената на водосъдържателя е обособен затворен обем, формиращ мантелен топлообменник (известен още като водна риза) с голяма топлообменна повърхност.

Във вътрешността на водосъдържателя пък е разположена топлообменна серпентина, разгърната в цялото вътрешно пространство. Така, общата топлообменна повърхност на топлообменниците е близо два пъти по-голяма от тази в аналогични изделия с два топлообменника. Ефектът за потребителя е бърз и ефективен нагрев на водата при използване на слънчева система или котел като източник на топлинна енергия. Бойлерът е снабден и с електрически нагревател, като резервен източник на енергия.

За допълнителна антикорозионна защита BB-S1M e оборудван с два анодни протектора разположени насрещно в двете най-отдалечени точки на водосъдържателя.

Гамата бойлери BB S1M включва литражи от 80, 100, 120, 150 и 200 л, налични във вертикално и хоризонтално изпълнение. Всички битови бойлери с марка SUNSYSTEM са защитени с 5 години пълно гаранционно обслужване.

През лятото на 2010 г. варненската фирма Елдоминвест излезе с официално обръщение към своите клиенти, че вече ще представят продукция си под марката „ЕЛДОМ” – Варненските бойлери. Това име включва всички бойлери, произвеждани в годините от Елдом – Варна, под различни търговски марки. Продукцията на фирмата е разнообразна и заслужава уважение, дори само заради 20 – годишния опит и традиции в този бранш. Особени акценти в продукцията за тази година са поставени върху защитната система. Най- общо могат да се изтъкнат следните новости:
– В бойлерите с обем от 80 до 1000 литра е монтиран втори анод във всички модели емайлирани бойлери;
– Шест – степенна защита, включваща и комбиниран предпазен клапан с три защитни функции и метален корпус;
– Ново електронно управление при съответните модели ЕКСТРА ЛАЙФ и ЕЛДОМ с повече функции и възможности.

Бойлерите на ЕЛДОМ обхващат следните категории:

  Бойлери – стенен монтаж:
– Проточни бойлери
– Бойлери за мивка 5 – 15 л
– Бойлери вертикални 30 – 200 л
– Бойлери хоризонтални 50 – 200 л
– Бойлери верт. със серп. 80 – 200 л
– Бойлери хориз. със серп. 80 – 120 л
  Бойлери – стоящ монтаж
– Бойлери стоящи ел. 150 – 1000 л
– Бойлери стоящи серп. 150 – 1000 л

 

Проточните бойлери се произвеждат в две серии Елдом Алфа и Елдом Бета. Това са малогабаритни водонагреватели с мигновено действие. Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери. Мощности – 3,5 до 6,5 kW, в зависимост от модела
Цените на този клас уреди варира от 98 лв. до 170 лв.

Групата на вертикалните електрически бойлери на Елдоминвест обхваща модели с обем от 30, 50, 80, 120, 150 и 200 литра.
Мощността на уредите – от 1,5 до 3 kW, а цените варират според моделите – от 181 лв. до 985 лв.

Продуктовата група стоящи водонагреватели на Елдоминвест обхваща модели с капацитет 150, 200, 300, 400, 500, 750 и 1000 литра. Монтират се на пода на помещението и могат да бъдат без и с един или два топлообменника (серпантини).

Бойлерите се предлагат във варианти с метален и PVC кожух, в зависимост от обема.

Отличителни черти на продуктите на ЕЛДОМ са:
Емайлово покритие на водосъдържателя – висококачествено покритие по рецепта на “Ферро” – Холандия. Малко известно е, но е факт, че емайлът за разлика от всички останали покрития не задържа котлен камък и качеството му не се променя в течение поне на 15 години, което е тествано във водещи оторизирани немски лаборатории.
Използваните от Елдоминвест нагреватели са собствено производство и издържат максимално дълго време на варовита вода, както и на неправилна употреба (без вода) докато изключи термозащитата.

Фирма Светлю Шишков-C е представена на българския пазар от 1989 г., като производител на богата гама от електроуреди и резервни части, предназначени за битовите потребители. В раздела бойлери, фирмата предлага:

електрически бойлери – разновидности от размери и литраж – от 5 до 100 литра и мощност от 2 kW до 3 kW;
Цените също варират според литража – от 175 лв. (за 5 – литровите бойлери) и 520 – 730 лв. – за 100 – литровите бойлери.

Фирмата предлага и бойлери от по 150 и 200 литра на цени от 820 до 1700 лв., в зависимост от оборудването (с или без електрическа част). Без електрическа част са буферните съдове. Изпълняват се и индивидуални поръчки за различен литраж и мощност.

малки бойлери под налягане се произвеждат в два размера – ø205 и ø207 см , вместимост: 5 л, 10 л, 15 л, 20 л, 30 л, 40 л, 50 л и 60 л.
В раздела малките бойлери (до 20л.) се произвеждат и модели за под мивка, използвани за кухни, офиси, фризьорски салони и малки търговски обекти. Тези модели са хит на пазара и без аналог в качество и цени.

проточни бойлери
Размери: ø205, с вместимост 10 л и 15 л и ø270 за 20 л и 30 л
Различните модели се произвеждат с мощност 2х3 kW и 3х3 kW.

Предимства
Уредите са с гаранция от 5 до 10 години, сигурността им е неколкократно гарантирана.

Произвежданите бойлери са от неръждаема стомана. Изпълняват се стандартни и нестандартни поръчки, с една, две и три серпантини.

Серпантините също са от неръждаема стомана и се използват за загряване на водата, като се включват към ел. котлета, парни инсталации, камини, печки на твърдо гориво с водни ризи и соларни инсталации (слънчеви колектори).

Фирмата изпълнява и индивидуални поръчки, според изисквания на клиента. Предлагат се и бойлери – уникати, декорирани в цветове и картини, пак според претенциите на клиента.

Производителят от гр. Каварна –РЕЛАКС е на пазара от 1992 г. и е първата фирма, стартирала с производство на проточни бойлери.

Една от гордостите на фирмата е разработката от 2002 г. – проточен бойлер под налягане, който може да захранва няколко точки, може да бъде монтиран на мястото на големи бойлери и мощността му е 7 kW. По този начин се реализира икономия на място и вода, а според изявление на фирмата – консумацията на електроенергия намалява с 30%.

Цените на проточните бойлери под налягане са в диапазона 159 – 165 лв., в зависимост от модела.
Продуктите се произвеждат в две цветови гами – серия ИНОКС и БЯЛА серия. По предназначение са разделени на четири групи – за мивка, за баня, комбиниран и под налягане.

Цените са в диапазон 120- 160 лв., мощностите са от 6,5 – 7 kW, а дебита – 3,2 до 4,3 литра на минута, в зависимост от модела.

При избора на бойлер трябва да се вземе предвид на само ценовия клас, а и функционалните параметри и надеждност, а също и особеностите за монтаж, в зависимост от интериора на помещението. Бойлерът е един от най – големите консуматори на електрическа енергия в домакинството. Мощността на уреда и изискванията към електрическата инсталация, също са важен фактор при избора. Трябва да се отчете и географския район и да се направи преценка за твърдостта на водата. Не е без значение и сервизната база – има ли наблизо обслужващ сервиз, какви са условията, каква е гаранцията.

Фирмите, които са в този бранш са с утвърдено име и продукция, и присъстват от години на нашия пазар, така че информацията е от нас, а изборът – от вас.

 

Може да харесате още...