Близко- и дългокуплирани осово засмукващи помпи Grundfos

Grundfos предлага практически неограничена гама близкокуплирани (NB) или дългокуплирани (NK) осово засмукващи помпи, чиято здравина и надеждност ги правят идеални за взизкателни приложения.

Модулната конструкция позволява конфигуриране на помпата така, че да съответства точно на нуждите на потребителя, като се избягва падът в ефективността вследствие на използването на преоразмерена помпа.

Благодарение на високопрецизните производствени машини се намаляват до минимум толерансите при производството на работното колело и помпения корпус и се оптимизира геометрията на потока в тези два важни компонента. Резултат – минимален паразитен поток и по-висок КПД.

Помпите NB/NK на Grundfos са с обработени чрез катафореза повърхности. Процесът включва Powercron® катодно електролитно покритие и покритие от цинков фосфат. Катафорезната обработка на вътрешните повърхности гарантира дългия им живот и висока ефективност.

Функции и предимства
Помпите NB и NK предлагат следните функции и предимства:
– „Тези несамозасмукващи, едностъпални, центробежни помпи със спирален корпус притежават аксиален смукателен вход, радиален нагнетателен изход и хоризонтален вал. „
– Всички помпи отговарят на ISO 5199.
– Смукателните и нагнетателните фланци отговарят на EN 1092-2.

„- Размерите и номиналните характеристики са в съответствие с EN 773 (10 bar). Помпите с размери на фланците до DN 150 са с маркировка PN 16, така че са подходящи за работа при налягане от 16 bar.
– „Размерите на механичните уплътнения на вала са в съответствие с EN 12756. Помпите осигуряват дебит от 2 до 1300 m3/h и напор от 2 до 160 m.

„- Помпите се предлагат с двигатели MGE (с вградени честотни конвертори) или могат да се свържат към външни честотни конвертори CUE на Grundfos.

– Всички помпи са статично балансирани в съответствие с ISO 1940-1 клас 6.3.
– Работните колела са хидравлично балансирани.

– Конструкцията на помпите NB с издърпване назад позволява демонтиране на двигателя, опората на двигателя и работното колело без разглобяване на помпения корпус или тръбите. С изключение на най-големите помпи, тази операция може да се извършва от един човек с помощта на подемно устройство.

Разглобяване на помпите NB чрез издърпване назад

„- Помпата NB е близкокуплирана помпа със стандартен, напълно затворен двигател с вентилаторно охлаждане с основни размери, съответстващи на стандартите IEC и DIN. „
– Повечето от помпите NB се предлагат с опорна плоча.

Разглобяване на помпите NK чрез издърпване назад

„- Конструкцията на помпите NK с издърпване назад позволява демонтиране на двигателя, опората на двигателя и работното колело без разглобяване на помпения корпус или тръбите. С изключение на най-големите помпи, тази операция може да се извършва от един човек с помощта на подемно устройство. „
– Помпата NK е дългокуплирана осово-засмукваща помпа със стандартен, напълно затворен двигател с вентилаторно охлаж- дане с основни размери, съответстващи на стандартите IEC и DIN и обозначение за монтаж B3 (IM 1001).
– Помпата и двигателят на модела NK са монтирани на обща стоманена рама в съответствие с EN 23661.

Помпи със стандартни двигатели
Помпите NB и NK са оборудвани с трифазни двигатели за ниско напрежение с клас на енергийна ефективност IE2 и IE3.

Ефективността на двигателите IE3 (премиум) е значително по-висока от тази на традиционните електрически двигатели.

Помпи с електронно управление на скоростта
Помпите NBE и NKE са варианти на помпите NB и NK, оборудвани с двигател с вграден честотен конвертор, който позволява непрекъснат контрол на скоростта и мощността на помпата поред текущите потребности. Ако са монтирани датчици, помпите NBE и NKE позволяват използването на следните конфигурации и методи за контрол:
„- постоянно налягане
„- контрол на температурата
„- постоянен дебит.

2-полюсните двигатели на помпите NBE и NKE са с постоянни магнити за мощност под 3 kW, а 4-полюсните двигатели на помпите NBE и NKE са с постоянни магнити за мощност под 1,5 kW. Ефективността на тези двигатели е в съответствие със стандарта за енергийна ефективност IE4, включително консумацията на вградения честотен конвертор. (В сравнение с нивата, дефинирани в IEC 60034-30-1 Ed. 1 (CD)).8

Помпи с оптимална консумация на енергия
Помпите NB и NK осигуряват оптимална консумация на енергия и отговарят на съответните европейски EuP директиви (Регламент (ЕО) № 547/2012), според чиито норми повечето помпи са класифицирани под или на нивото на Минималния индекс за ефективност (MEI).

Помпи, одобрени по АТЕХ
При поискване, Grundfos предлага помпи с ATEX одобрение в съответствие с Директива 94/9/ЕО (група II, категория 2G/D и 3G/D).

Помпа
„- Помпени корпуси с нагнетателни отвори с диаметър от DN 32 до DN 250
„- В някои размери помпените корпуси се предлагат със свободни фланци. Всички останали помпи са оборудвани с фиксирни фланци.
– Помпите NB се предлагат във варианти за четири типа монтаж, A, B и C (като модел C е стандартно оборудван с опорна плоча).

Двигател
„- Двигателите са с работна честота 50 Hz.
„- Помпите NB и NK се предлагат с 2-, 4- и 6-полюсни двигатели.
– Помпите NBE и NKE са оборудвани с 2- и 4-полюсни двигатели.
„- Помпите NB и NK са оборудвани с двигатели с клас на ефективност IE2 и IE3, а в някои региони–и с двигатели с клас на ефективност IE1.
– „Двигатели с номинална мощност до 4 kW се предлагат с конструкция тип „ниско напрежение“.
– Двигатели с номинална мощност от 2,2 kW се предлагат с конструкция тип „високо напрежение“.
„- Някои помпи се предлагат с двигатели MGE (с вграден честотен конвертор).
„- Всички помпи могат да бъдат свързани към външен честотен конвертор CUE на Grundfos.
„- Всички помпи без вграден честотен конвертор (Е в обозначението) могат да бъдат свързани към външен такъв.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.


Вижте също...