pixel

Бош Термотехника проведе лекция в ТУ – София

В рамките на традиционното сътрудничество между Бош и Технически университет – София на 19 април тази година Бош Термотехника организира лекция за студенти на тема „Термични соларни системи за производство на битова гореща вода и подпомагане на отоплението“. Пред бъдещите магистри от специалност „Енергопреобразуващи системи и енергийна ефективност в сгради и промишлени системи“ говори инж. Стефан Златев.

Г-н Златев представи на студентите продуктовата гама на Бош Термотехника България с акцент върху интелигентната система „Бош управление с WLAN“. За младите инженери голям интерес представляваха и основните компоненти на колекторите Solar 4000, Solar 5000 и Solar 7000, соларните бойлери и буферни съдове, както и изчисляването и оразмеряването на соларни системи.

Може да харесате още...