pixel

Браншови организации в Европа призовават за единен подход към затварянето на ОВК фабрики

Covid 1
Eurovent и REHVA призоваха ЕС и държавите-членки да подобрят координацията при затваряне на ОВК (отопление, вентилация и климатизация) фабрики, за да гарантират непрекъснатост на критичните вериги на доставки.

Като добавят своите гласове към предишни призиви за признаване на ОВК сектора за съществен бизнес, Eurovent, представляваща повече от 1000 европейски ОВК компании, и REHVA, Федерацията на европейските ОВК асоциации, заявяват, че европейският ОВК пазар вече е загубил поне 50% от производствения си капацитет благодарение на мерките, предприети за справяне с кризата Covid-19. В своето становище Eurovent и REHVA настоятелно препоръчват регионалните, националните и местните власти по света да обявят ОВК съоръженията за производство, дистрибуция, монтаж, поддръжка и ремонт за предприятия от изключително стратегическо значение към които се прилагат разумни изключения от прекъсвания на работните процеси и ограничения за пътуване на служителите. Според представителите на тези организации, производителите на ОВК трябва да имат право да гарантират минимален обем производство и наличие на резервни части.

Данните на Eurovent Market Intelligence показват, че само италианските фабрики осигуряват около 20% от всички готови продукти на европейския ОВК пазар и повече от 40% в сегмента на охлаждане на дата центровете. Миналата седмица Матео Либерали, главен изпълнителен директор на италианския производител на топлообменници Lu-Ve, разкритикува приемането на все по-радикални мерки от различни държави, без координация, дори на ниво ЕС, при предприемането на навременни и съвместни мерки за справяне с извънредните ситуации. „Това доведе до объркване и неравнопоставена конкуренция между компании от различни страни“, сподели Либерали. Според неговите оценки глобалният производствен капацитет на неговата група намалява с около 50-55%. Брайън Сугит, президент на Eurovent Middle East, добавя: „Правителствата, които понастоящем налагат затварянето на ОВК предприятия, трябва да помнят, че това не само нарушава веригата на доставки в тяхната страна, но и отсича други страни и региони, които зависят от вноса на ключови продукти. Това е особено вярно за развиващите се страни по света, които не са в състояние да подкрепят функционирането на жизненоважна инфраструктура без необходимите продукти.“

Може да харесате още...