Бразилия изпълни целта си за намаляване на емисиите по-рано

Вижте също...