Бразилия изпълни целта си за намаляване на емисиите по-рано

Бразилия току-що обяви, че е съкратила през 2017 г. емисиите на парникови газове вследствие на обезлесяването до нива по-ниски от предвидените като цел за 2020 г. Страната първоначално искаше да намали емисиите от този източник с 564 милиона тона в Амазония и с 170 млн. т. в саваната до 2020 г. Бразилското министерство на околната среда обаче съобщи, че емисиите на CO2 от обезлесяването в тези райони вече са намалели с 780 милиона тона, което е голяма победа за Бразилия и, разбира се, за Земята.

Бразилия има дори по-високи цели за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение за климата от 2015 г. Според Таяго Мендес, секретар по въпросите на изменението на климата в Министерството на околната среда: „Политическото послание е, че можем и трябва да останем в Парижкото споразумение, защото е възможно ефективно да изпълним поетите ангажименти“.

Амазонка е най-голямата тропическа джунгла на планетата, а в Бразилия се намира и най-голямата савана в Южна Америка. И двете поглъщат високи количества CO2, което прави опазването им от първостепенно значение в борбата срещу изменението на климата. За щастие Бразилия вече надхвърля очакванията в тази битка и може само да се надяваме, че ще продължи да го прави, тъй като се стреми да постигне целите си, поставени в Парижкото споразумение.


Вижте също...