BREEAM бонус за чилърите DeltaChill R32 на Airedale

Чилърите с въздушно охлаждане DeltaChill R32 от гамата Azure на Airedale International вече отговарят на условията за получаване на три кредит точки BREEAM.

BREEAM е методика за оценяване устойчивостта на сгради и инфраструктурни проекти с цел да се намали въздействието им, през целия период на експлоатация, върху околната среда. BREEAM дава кредит точки за системи и оборудване към сгради и инфраструктура, които намаляват техния въглероден отпечатък.

DeltaChill R32 ще получи две кредит точки поради това, че има общ еквивалент на CO2 емисии за целия жизнен цикъл на климатичната система под 100 kg CO2e/kW. DeltaChill R32 ще получи допълнителна кредит точка, тъй като всички системи са херметично запечатани с доказано при тестове изтичане на хладилен агент по-малко от 3 грама за една година.

От компанията производител твърдят, че на тестовете чилърите на Airedale са показали значително по-ниски нива на течове от стойностите, определени като референтни от BREEAM.

Тези резултати са чудесна новина за Airedale. Работата с хладилни агенти, които имат по-нисък GWP и намаляват изтичането е важно, а получаването на външно признание ни помага да предадем с увереност тази новина на много широка аудитория“, коментира Дарън Фарар, маркетинг мениджър в Airedale.

Производството на DeltaChill R32 стартира през миналата година като част от линията Azure R32.

Вижте също...