pixel

Булконтрола, Бултерм, Вода София (13 – 15 април 2011г.)

Булконтрола, Бултерм, Вода София (13 – 15 април 2011г.)

От 13 до 15 април 2011 г. в Интер Експо Център – София, ще се проведат международните специализирани изложби БУЛКОНТРОЛА, БУЛТЕРМ и ВОДА СОФИЯ.

Тази година се наблюдава засилен интерес към изложбите, има и компании, които след кратко отсъствие се връщат в изложбения бизнес.

Юбилейното 40-то издание на БУЛКОНТРОЛА ще представи поредица нововъведения в контролно-измервателната апаратура, лабораторна техника и оборудване, електронни прибори и принадлежности, съвременни уреди за ефективна борба със замърсяването на околната среда. Професионалистите могат да видят системи и устройства за управление и автоматизация на производството в редица индустриални сектори.

Участници в БУЛКОНТРОЛА отново са АКВАХИМ, ДАНС ФАРМА, HACH LANGE, ЛАБКОНСУЛТ, ЛАБИМЕКС, MERCK, МТИ, SIEMENS, РОМИ-ТЕХ и други фирми.

Сред изложителите на БУЛТЕРМ и ВОДА СОФИЯ са компании с утвърдени имена като GRUNDFOS BULGARIA, DANFOSS BULGARIA, PIPELIFE BULGARIA, REHAU, SAINT – GOBAIN, FLOW CONTROL BULGARIA, HAWLE ARMATUREN и много други. С колективно участие на щанда на ЧЕХ ТРЕЙД ще се представят и чешки фирми от областта на вододобива, пречистването и обработката на питейни и отпадъчни води.

Във фокуса на БУЛТЕРМ са отоплението, климатизацията, газификацията, електротехниката. Авторитетни компании предлагат модерна техника, технологии и икономични решения за мениджмънт на електро- и топлопотреблението в стопанския или гражданския сектор.

Изложбата ВОДА СОФИЯ, която Агенция Булгарреклама за пета поредна година организира в партньорство с WASSER BERLIN и БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ, ще допълни картината с модерни решения за изграждането на съвременна В и К мрежа, за ускорена модернизация и по-висока ефективност на водния сектор. Ще бъдат демонстрирани най-новата техника и технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, системи за водоснабдяване, както и оборудване и уреди за измерване, регулиране и анализ на редица параметри и дейности в този важен сектор.

През първия и втория ден – 13 и 14 април, ще се проведе четвъртата международна конференция БУЛАКВА 2011, посветена на “РАЗВИТИЕТО НА ВОДНИЯ СЕКТОР – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ”. Организитор е БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ.

По време на изложбите (14 и 15 април 2011) ще се проведе и годишен форум CLEAN ENERGY DEVELOPMENT FORUM – Енергийна инфраструктура, пазари, услуги. Организатори са Агенция Булгарреклама и ЮКОНОМИКС. Развитие на екологичната енергетика, хидроенергетиката като основен фактор в създаването на чиста енергия и други актуални проблеми за ефективна енергийна система са водещи теми в работата на форума.

Демонстрации, делови срещи и дискусии по време на изложбите ще стимулират бизнеса на хората с професионален интерес във важните за стопанството на страната ни сфери.

За повече информация: www.bulcontrola.com, www.watersofia.com и www.uconomics.com

Може да харесате още...