Бултерм демонстрира най-новото в ОВК системите

От 13 до 15 април т.г. се проведоха няколко паралелни изложби в Интер Експо Център – Булконтрола, Бултерм и Вода София, които представиха най-новите поколения техника, технологии, уреди и материали, необходими за изграждане и модернизация на инженерната инфраструктура в областта на ВиК, топлофикационните, енергийните и други съоръжения. В тях взеха участие фирми и представители от над 25 страни.

Във фокуса на БУЛТЕРМ по традиция са отоплението, климатизацията, газификацията и електротехниката. Авторитетни компании предложиха модерна техника, технологии и икономични решения за мениджмънт на електро- и топлопотреблението за промишлеността и бита. Ето част от тях.

Ново тип контролери и топломери от Данфосс

Данфосс представи новости в две направления – компоненти за топлофикационна автоматика, както и технологични решения за доставка и разпределение на енергия във вътрешноотоплителни инсталации.

В направление „Топлофикационна автоматика” фирмата представи три нови продукта, разказва Красимир Богданов, Търговски директор в това направление.

Сред експонатите бе най-новото поколение контролер за централно отопление ECL Comfort 210/310, който оптимизира процесите на отопление, вентилация и климатизация. С него значително се опростяват процесите на управление, като същевременно се снижават и разходите за енергия в основните и съпътстващите процеси. Освен като източник на информация за процесите, той служи и за въздействие на съответните системи.

Следствие десетилетията натрупан опит в областта на отоплителната, вентилационна и климатична техника, Данфосс създаде и нов вид управляващи мотор-вентили iMCV. Данфосс iMCV са управляващи интелигентни вентили, осигуряващи топлинен комфорт и икономия на енергия. Те допринасят за по-високите стойности на коефициента на полезно действие на системата, което ги прави съществен елемент в управлението на съвременните топлинни процеси.

В отговор на съвременните изисквания за дистанционно събиране на данни Данфосс излезе и с нов вид компактни топломери SONOMETER™ 1100. Новите топломери са изключително комуникативни и притежават съвременен интерфейс с възможност за излъчване на информация и данни по радиопът. Основното им предимство са високата точност и дълъг живот на експлоатация. Те работят с литиева батерия, чийто експлоатацонен период е от 12 до 16 години. Това са уреди с изключителна точност при дистанционно отчитане на топлинна и студова енергия в реални физични единици. Топломерите SonometerTM 1100 притежават MID сертификат и са готови за експлоатация, без да се налага да преминават през сертифицираща лаборатория, за да бъдат допуснати на пазара. Това спестява на клиента 40-50 лв., които обикновено се дават за първоначална проверка на приборите, обясни г-н Богданов.

Новост при системните решения за отопление е системата Devilink, с която е възможно да се управлява дистанционно отоплението в цялото жилище от едно място. Devilink управлява системи за ел. подово отопление и отопление с електрически радиатори. През тази година ще бъде представена и новата версия Danfosslink, с възможност за регулиране и на водни системи за отопление.

В направление технологични отоплителни решения Данфосс разработи и авангардна технология за балансиране и управление на водни системи в един вентил. Новият тип вентил AB-QM служи за управление и балансиране на климатични системи. Климатичните системи, изпълнени по тази технология са с много по-стабилна и надеждна работа, по-лесни са за проектиране и изпълнение и позволяват спестяване на енергия до 30% в сравнение с традиционните системи.

BioFire – мощни котли на биомаса за големи обекти

Добре познатите на всички, безотказни вентили на HERZ, намиращи приложение в милиони сгради по света, вече се допълват от възможностите за комфортно отопление със системите за възобновяема енергия – инсталации на пелети и дървесен чипс, пиролизни котли, термопомти, бойлери и соларни станции. Особено актуални са котлите на твърди дървесни частици и пелети с висока мощност от 500 до 1000 kW. Моделът BioFire е едно ефективно решение за големи обекти, което работи при високо КПД (над 93 %). Постигането на по-високи температури и ефективност се дължи и на някои конструктивни промени – подвижен тип скара и директно обтичане на горивната камера. Управлението на тези мощности става посредством електронно управление BioControl 3000. Има възможност и за дистанционно проследяване на моментните температурни стойности при горене, както и корекция на скоростта на подаване на горивото. Следствие оптимизацията на процесите се получава максимално изгаряне при минимален разход на гориво.

Тези котли са допълнение към утвърдените на пазара котли BioMatic с мощност до 500kW, подходящи за топлоснабдяването на обществени сгради, малки селища или дървопреработвателни предприятия. Най-продаваните засега у нас котли на биомаса са тези с мощност до 60 kW – Pelletstar, признават от фирмата.

Съвременно оборудване за снабдяване с БВГ

Сред представените фирми бе и водещият производител на арматура, регулатори и системи за отоплителната техника Oventrop. Те представиха циркулационна станция „Regucirc B“ за малки инсталации за питейна вода, състояща се от циркулационен вентил „Aquastrom VT“ за тръбопроводи за питейна вода, възвратен вентил и една високоефективна енергоспестяваща помпа (с клас А енергийна ефективност).

Интерес предизвика и домашната станция “Regudis W-HTU” за снабдяване на отделните жилища с гореща и студена вода, с възможност за присъединяване на един отоплителен кръг. Необходимата топлина се осигурява посредством централизирана топлофикация, от локална топлинна мрежа, котел на нафта или газ, както и от соларна инсталация. Затоплянето на водата за битови нужди става чрез топлообменник на базата на проточния принцип.

Енергийна ефективност от Сименс

Сименс показа последните тенденции за енергийна ефективност в индустрията, както демонстрира енергоефективни решения за намаляване на консумацията на енергия в различен тип производства, както и система за енергиен мениджмънт.

„Фокусът ни в областта на възобновяемата енергия е в разработването на проекти за изграждане на малки хидро-, фотоволтаични и вятърни централи, както и решения за присъединяването им към електроразпределителните дружества, обясни инж. Вихрен Стойнов, Ръководител направление „Енергетика”. Настоящото представяне на компанията обаче бе свързано със задвижващите системи от най-ново поколение както и цялостни решения за енергиен мениджмънт в индустриалния сектор.

На демонстрационна стена бе показана система за управление на консумираната енергия в едно примерно производство. Целта е намаляване на консумацията на електроенергия при непълно натоварване на мощностите или спиране на част от тях. На практика системата контролира употребената електроенергия от всеки консуматор. Това решение би спестило до 20% от консумираната електроенергия както на малки производствени системи така и на големи заводи, като тази инвестиция се изплаща най-много за две години.

В направление „Индустриална автоматизация и задвижващи технологии” Siemens представи ефективност на различен тип задвижвания. С конфигурация от няколко двигателя, задвижващи различни машини, бе демонстрирана възможността за регенериране на енергия. Те намират приложение най-вече в системи за вентилация или помпени съоръжения, които работят в почти 24- часов режим.

„Сименс има цялостни решения за всяко ниво на една автоматизираща система – управление и изпълнителни механизми”, коментира инж. Петър Кацаров, Мениджър Продажби „Задвижващи технологии”. Той припомни, че от 16 юни 2011 година всички електродвигатели трябва да притежават клас на енергоефективност IE2. Това означава, че произвежданите след тази дата електродвигатели не трябва да са с КПД, по-нисък от този за ниво на ефективност IE2.

Трето поколение VRF системи за промишлена климатизация от LG

Тази година LG пуска на пазара трето поколение системи на директно изпарение ( VRF). Новата VRF система за промишлена климатизация на LG Multi V Plus III е с изцяло нов дизайн и редица иновационни решения.

Тя е с изключително висока ефективност и производителност, притежава нова технология за връщане на маслото в компресора и модифициран спирален компресор, пояснява Александър Петров, специалист обучения и проекти в направление „Климатична техника” на LG Еlectronics България.

„Коефициентът на трансформация, който може да достигне системата е 4,58 в режим отопление и 4,27 в режим охлаждане при 100 % натоварване”.

Техническите новости са при компресора, който е в състояние да поддържа по-висока вътрешна температура, като по този начин се предотвратява повишаване на вискозитета на маслото и се осигурява стабилната му циркулация, дори в изключително студено време.

Освен това новата технологията на HiPORTMA (High Pressure Oil Return –връщане на маслото във високо налягане) позволява на компресора да връща маслото директно във високото налягане, вместо на ниското налягане, както е при конвенционалните АС тела.

Предимството на Multi V III е, че позволява до 20HP мощност за едно тяло, която може да бъде повишена до 80HP с комбиниране на четири тела. Това на практика означава комбинация от 56 kW в режим на охлаждане и 63 kW в режим на отопление за един модул, а за четири модула – 224 kW при охлаждане и 256kW при отопление.

Към другите новости LG прибавя и възможността за непрекъснато отопление с частично размразяване, което означава че половината от топлообменника се размразява, докато другата половина продължава да работи в стандартен режим и да подава топлина в помещенията. Като краен ефект се гарантира приятна и комфортна жизнена среда по всяко време.

Наред с разработките при промишлената климатизация, компанията предлага и климатици за бита с нов дизайн и подобрени показатели. Тя създаде първия в света инверторен климатик с рамка за картина – LG art Cool Gallery. Промените в техническите параметри са основно в посока намаляване на шума, като се достига нива от 19dB за вътрешното тяло. Произвеждат се и нови модели конзолен тип, които се монтират на пода и по този начин топлината в помещението се разпределя по-равномерно, твърди Александър Петров.

Екологичният избор в отоплението и вентилацията

Нова концепция за климатизация на газ представи AISIN Toyota. Газовите термопомпи (GHP) са отговорът на Toyota в надпреварата за намаляване на енергийните разходи, грижата за околната среда и максималната ефективност. В сравнение с отоплителните уреди от други системи, те намаляват с до 40 % количеството на изхвърляните вредни въглеродни емисии в атмосферата. Със същия процент се намаляват и експлоатационните разходи благодарение намаляване на изискването за поддръжка. Ползите са: до 90 % спестяване на разходите за електричество, възможност за използване на съществуващи тръбни инсталации и интегриране на допълнителен кит, с който де се произвежда безплатно гореща вода през летните месеци.

Един от водещите производители на тръбни системи PipeLife демонстрира приложението на системата Radopress за разпределение на топла и студена вода както в бита, така и при подово и конвекторно (радиаторно) отопление. Тръбите са с 5-слойна структура, изградени от различен по вид полиетилен, който не позволява образуването на котлен камък. Креативността на екипа на „Пайплайф България”  личеше и по визията на щанда, който бе изработен изцяло от продуктите й.

Като говорим за „зелено” отопление и вентилация, не може да не споменем и участието на фирмата с може би най-богата палитра от търговски марки и продуктова гама климатични системи – Темпекс, отскоро официален представител и на Panasonic у нас.

Едно от новите технологични решения на Panasonic е термопомпената система „въздух-вода”, която използва топлинна енергия от външния въздух за отопление и охлаждане на жилището, както и за производство на топла вода. Термопомпите Aquarea са икономични и ефективни дори и при минус 20°С. Те осигуряват до 78 % икономия от разходите за отопление в сравнение с електрическите отоплителни уреди. Потреблението може да бъде допълнително намалено ако се свържат соларни панели към системата. Има два варианта на системата – сплит система (едно външно тяло и хидравличен модул) или система с едно тяло, което се свързва директно с отоплителната система. И двата типа имат своята специфика, но са лесни за монтиране и се прилагат както в нови, така и в съществуващи сгради.

Новите технологии във вентилационната техника представи и фирма Systemair, която присъства вече пет години на българския пазара и предлага вентилатори, въздухоразпределителни устройства и климатични камери, както и лъчисти отоплителни системи и конвектори с търговска марка Frico.

Компанията е иноватор в създаването на енергоефективни вентилационни системи за пожарозащита, за паркинги и тунели.

Комплексно решение за сградна инсталация бе предложението на Рехау. Под надслов „Всичко от една ръка” компанията предлага всички основни системи – от класическата инсталация за питейна вода, през лъчистото отопление и охлаждане, до системите за възобновяема енергия – соларни системи и геотермия. Новите системи включват и термопомпи: земя/вода (GEO), вода/вода(Aqua), въздух/вода (AERO).

Енергоефективните решения се отнасят и за източниците на светлина, затова не липсваха и посетители на щанда на фирмата, представяща енергоспестяващите лампи Realux. След крушките с нажежаема жичка от 100 и 75 вата, от 1 септември 2011 г. ще останат в историята и тези с мощност 60 вата. И това е само третият етап от планираното извеждане от пазара на лампите с нажежаема жичка. Лампите са само част от политиката на ЕС за енергийна ефективност по отношение на продуктите, както и надписите върху тях.

Промените в заканодателството и директивите за енергоефективно етикетиране на уредите се отнася за всички битови уреди, консумиращи електрическа енергия (ТV, битова електроника, бойлери, водонагреватели), както и електродвигателите, както споменахме по-горе.
Така, че следвайте символите върху етикетите на уредите, за да пестите енергия.


Вижте също...