« Обратно към ФИРМИ

АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Искърско шосе 7, Търговски Център Европа, сграда 6, ет. 3. офис 6
    • България
    • 1528

През 1952 г. Carrier е първата компания в Гърция в областта на климатизация. През 1996 г. е създадена Carrier Hellas Air-Conditioning S.A., дъщерно дружество на UTC с права за продажба и сервизна поддръжка на продуктите за климатизация с марка Carrier, Toshiba и Totaline в Гърция. Едновременно с това Carrier разширява бизнеса си на Балканите с офиси в Румъния и България. През 2009 г. дружеството е преименувано на Carrier South Eastern Europe Air - Conditioning S.A., с права за дистрибуторство в Гърция, Кипър и Балканския регион.

През първото полугодие на 2011 г., Carrier сключи споразумение за прехвърляне правата си за разпространение и следпродажбено обслужване на ОВиК системи в Гърция, Кипър и на Балканите към съществуващия джоинт-венчър AHI Carrier FZC. Компанията е преименувана с името AHI Carrier South Eastern Europe Air - Conditioning S.A. и продължава да предоставя на своите клиенти висококачествени решения за климатизация с марките Carrier и Toshiba, както и поддръжка от специализирани техници за следпродажбено обслужване, части Totaline и логистична мрежа.

За AHI Carrier FZC

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДЖОЙНТ ВЕНЧЪР НА CARRIER ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОВиК СИСТЕМИ ИЗВЪН САЩ

AHI е част от Darwish Bin Ahmed Group, U.A.E. основана през 1964 година. Холдингът DBA развива следните "основни" дейности посредством широко, диверсифицирано, инвестиционно порфолио и сграден фонд, собствени компании, партньорства, споразумения за представителство и джойнт венчъри.

- Строително инженерство
- Недвижими имоти и хотелиерство
- Международното представителство на големи фирми производители
- Бизнес инвестиции
- Джойнт венчър с Carrier Corporation

AHI Carrier, известна по-рано като Air-conditioning & Heating International (AHI) стана джойнт венчър с Carrier на 18 декември 2008 г. Партньорството между Carrier и AHI датира от декември 1997 г., когато е подписано първото споразумение за дистрибуция на продукти Carrier в Русия и страните от ОНД (12 страни).

Toshiba Carrier Corporation е основана през 1999 като джойнт-венчър между подразделението за климатични системи на Toshiba Corporation и Carrier Corporation. Успехът дойде бързо и през 2000 г. бяхме възнаградени от Carrier с разширяване на нашите права за дистрибуторство в Източна и Централна Африка (15 страни). От създаването на джойнт венчър "AHI Carrier ", бяха добавени нови страни, като Близкия изток, Централна и Югоизточна Европа, Австралия, Нова Зеландия и Южна Африка (42 страни).

AHI Carrier поддържа гъвкава и настъпателна търговска структура (търговски офиси и мрежа от дилъри) и изгражда централизиран оперативен офис (Шаржа, ОАЕ) за следпродажбено обслужване. Стратегията е насочена към мащабни икономии и позволява на AHI Carrier да реагира бързо на възможностите в областта на продажбите, като паралелно изгражда конкурентна система на продуктовата спецификация и техническа поддръжка, координация на логистиката, финансиране и управленска информационна система (MIS).

Най-критичният фактор, който допринася за успешния опит на AHI за печеливш растеж е ангажиментът към доброто обслужване на фирмата - и този ангажимент ще става все по-значим в бъдеще. AHI Carrier управлява магазини TOTALINE в Австралия, Нова Зеландия и Близкия изток, където се отварят нови такива магазини. TOTALINE поддръжа на склад и продава пълна гама от  части за ОВиК и хладилна техника, консумативи и инструменти за приложение в жилищни и търговски сгради.