« Обратно към ФИРМИ

АКУАТЕРМ ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Данаил Николаев 32
    • България
    • 1504

Производство на отоплителни елек­трически котли с мощност от 6 до 150 kW.
Производство на соларни централи   DRAIN BACK за  слънчеви  инсталации.

Консултиране, проучване и предварител­на оценка на енергийната ефективност на индивидуалните потребности на клиента.

Проектиране, доставка, монтаж, ремонт, гаранционен и извънгаранционен сервиз на газопроводни, отоплителни, климатични, соларни, инфрачервени, термопомпени и фотоволтаични инсталации за битови, обществени, административни и про­мишлени обекти.

Проектиране, доставка и изграждане на парогенераторни инсталации за отопление и технологични нужди и комини за потребяващи газово гориво инсталации.

Изграждане на системи за аварийна газ сигнализация и вентилация.

Сервизна дейност

Абонаментно и сервизно обслужване на газови, отоплителни и слънчеви инсталации:
- сервиз на електрически, нафтови и газови котли
- сервиз на  газови и нафтови горелки и съоръжения
- сервиз на слънчеви инсталации

Абонаментно сервизно и аварийно обслужване, които се изискват по нормативната уредба за съоръженията с повишена опасност и са задължение на инвеститора. Прочетете повече за законът за технически изисквания към продуктите.

Фирмата разполага със стендове за:
- Проверка на предпазни клапани на газо снабдителни станции и инсталации за втечнени въглеводородни газове, природен газ  /метан/  и пара  до 700 bara.
- Проверка на настройката на предпазно отсекателни клапани и газови регулатори.
- Проверка на съдове работещи под налягане
- Проверка на газ сигнализатори за природен газ (метан) и пропан – бутан и други газове.
- Проверка на манометри.