« Обратно към ФИРМИ

АКВАРОР ООД

    • Адрес:
    • София, ул. Доспат 64 (ъгъла с бул. Витоша), ет.3
    • България
    • 1463

Акварор ООД е регистрирано на 01.10.1992 г. с предмет на дейност: външна и вътрешно-търговска дейност, лизинг и инженеринг, представителство и агентство на чуждестранни фирми, инсталиране на POLO-POLYMUTAN - системи и др.
Основната търговска и инженерингова дейност на Акварор ООД обхваща:
- проучване, проектиране, доставка и монтаж на POLO-POLYMUTAN -водопроводни, канализационни и отоплителни системи за нуждите на бита и индустрията, медицината и многообразната строителна дейност;
- проучване, проектиране, доставка и монтаж на външни водопроводи от PE-HD тръби;
- изграждане на поливни системи;
- проучване, проектиране, доставка и сервиз на водомери и водомерни системи;
- проучване, проектиране и изграждане на климатични инсталации.