« Обратно към ФИРМИ

АЛБОС ЕООД

    • Адрес:
    • София, кв. Младост 1, бл. 29 А, вх. Б
    • България
    • 1750

Фирма “Албос” ЕТ е създадена през 1991 г. През 2001 год. е преобразувана в “Албос” ЕООД. Предмет на дейността ни е :
- изграждане на топлопреносни мрежи, абонатни станции, котелни централи, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации ;
- изграждане на улични и сградни водопроводни и канализационни мрежи, пожарогасителни и пожароизвестителни системи ;
- изграждане и преоборудване трафопостове до 1000V, външни ел. захранвания, вътрешни електро силнотокови и слаботокови инсталации ;
- търговска дейност ,за което притежава необходимия лиценз.

Фирмата има добре оборудван собствен офис, постоянна складова база, високопроизводителна техническа екипировка, както и собствен транспорт. Разполага с високо квалифициран в професионално и техническо отношение персонал. Изгражда дистрибуторска мрежа в страната и поддържа бизнес контакти с повече от сто партьора от частния и обществен сектор в страната