« Обратно към ФИРМИ

АРИТЕРМ

    • Адрес:
    • Пловдив, жк Тракия, бл. 104
    • България
    • 4023

1. Проучване и проектиране на промишлени и комунално-битови обекти:
- Отопление
- Вентилация
- Климатизация
- Топлоподготовка
- Топлопренасяне
- Промишлена газификация
2. Консултации във връзка с възникнали конкретни проблеми и начини за ефективното им и рационално разрешаване.
3. Експертни оценки на вече предложени проектантски решения с икономически разбор на същите.
4. Изготвяне на оценки за топлотехническа ефективност на промишлени и битови сгради.
Фирмата, в лицето на нейния управител, има 30 годишен опит в проектирането, техническото ръководене и технологичната подготовка на обекти по част ОВК и газификация.