« Обратно към ФИРМИ

БЕНЕКО ВБ ЕООД

    • Адрес:
    • София, Гара Искър, ул. Искърско шосе 11
    • България
    • 1528

“Бенеко” е една от малкото фирми в България, които предлагат собствено специализирано промишлено оборудване за сушене на материали, изделия и продукти. Сушенето е една широко разпространена технологична операция, присъстваща почти навсякъде в промишлеността, тъй като почти навсякъде съществуват мокри процеси. За някои производства сушенето е даже основна и най-важна технологична операция, защото чрез нея се формира продуктът като такъв или той се оформя и запазва своите характеристики – например при производства от пластични маси: порцеланови и фаянсови изделия, керамични тухли; тестени изделия – макарони, фиде, спагети; при сухите млека, фармацевтичните продукти и други разтворими извлеци; при получаването на изкуствени и естествени влакна, при производството на хартия и хартиени прокукти и т.н. При голяма част от материалите и продуктите сушенето е решаващо за получаването на необходимите качества на крайния продукт – например дървесината и всички производни от нея; сушените продукти от плодове, зеленчуци, билки; зърнените култури преди складирането им в силози; строителните материали за сухи готови смеси; животновъдните фуражи; химическите продукти; бояджийските покрития и т.н.
 От друга страна, сушилният процес е един от най-енергоемките в природата. По тази причина в по-изостаналите страни все още се практикува естественото сушене (на слънце или на сянка). Например за производството на морска сол се ангажират хиляди хектари земя на слънце, която иначе би била обработваема или използвана за други цели. При естественото сушене се икономисват енергоресурси, но са налице редица недостатъци – много голямо забавяне на процеса, много голям дял на ръчния труд, много големи необходими сушилни площи, много голяма зависимост от атмосферните условия, много голям сушилен брак поради развитие на плесени, ензими, гнилостни процеси, ферментация и пр.
Тези факти определят мисията на фирмата – да произвежда и предлага на производителите от различни области на промишлеността, земеделското и горското стопанство ефективни устройства и съоръжения за изкуствено сушене, характерни за високоразвитите страни. В момента тя предлага:

- касетъчни (стелажни) сушилни – камерни и тунелни, напълно автоматизирани, с универсално предназначение за материали и продукти в слой: макаронени изделия, плодове и зеленчуци, билки, горски плодове и гъби, пластмаси, брикети от дървени или каменни въглища и мн.др.;
- камерни сушилни, напълно автоматизирани, за всички видове и асортименти дървесина; сушилни и стелилизационни камери за амбалажна дървесина; парилни камери за твърда дървесина;
- флуидизационни, тръбни и други сушилни с пневматично движение на дисперсни материали: дървесни стърготини, отпадъци от спиртоварната и винарската промишленост, зърно и фуражи, пясък и др. строителни материали, пластмаси и мн.др.;
- конвейерни, барабанни, ротационни и други сушилни с механично движение на материала;
- шахтови сушилни за зърно;
- микропроцесорни контролери за управление на сушилните процеси;
- влагомери за твърди и насипни материали, в т.ч. за движещ се слой със стъклени датчици;
- котли – водогрейни и парни за ниско налягане, в т.ч. за отпадъчна биомаса;
- горивни системи за отпадъчна или смляна биомаса и пелети;
- слънчеви (фототермични) инсталации и др.
 Голяма част от елементите, влагани в комплектацията на тези съоръжения, се доставя от други, специализирани производители: вентилатори, топлообменници, помпи, ел.оборудване, електроника, тръбопроводна арматура, ел.двигатели и мотор-редуктори. Друга част от елементите фирмата произвежда сама: котли или топлогенератори, микропроцесорни контролери с необходимите датчици, ел.табла, транспортни системи, касети за материал, носещи конструкции, клапи с ел.задвижване, влагомери – стационарни и преносими и др. Най-използваните материали са: листова и профилна стомана, тръби и фитинги, топлоизолации, кабели, цветни метали, чугунени отливки, гума, огнеупори, цветни метали, строителни панели с топлоизолация и мн. др. Инсталациите се доставят на потребителите, монтират се, настройват се и се пускат в действие.
Сътрудниците на “Бенеко” са разработили множество проекти, в това число спечелилият националния конкурс на ЦКС през 1986 г. “Сушилня за билки и гъби”. Фирмата е поддържала в различни периоди до 6 собствени патенти за признати изобретения, две от които в Германия, едното от тях – в четири страни. “Бенеко” е първата частна фирма у нас, започнала производство на камерни сушилни за дървесина през 1993 г. и на специа- лизирани контролери за управление на сушилни процеси през 1995 г.