« Обратно към ФИРМИ

БИ ДЖИ АР ГРУП ООД

    • Адрес:
    • София, бул. Витоша 115-117
    • България

За име на фирмата "Би Джи Ар Груп" ООД е избрана абревиатурата BGR - международното съкращение на България. Като българска групировка тя е създадена от четири физически лица на 26.10.1995 г.

Първоначално фирмата се ориентира към търговия на дребно и регионална дистрибуция на битови климатизатори и отоплителна техника от внос, както и на смесители и санитарен фаянс от най-добрите български производители. Естественото развитие  по посока включване на нови продукти и услуги довежда до развитието на инженерингови дейности - основно в областта на системите за централна климатизация.

Стопанското оживление в страната в годините 2003 - 2008 г. даде своето отражение и върху нашето организационно преструктуриране. Неимоверно нарасналото търсене на комплексни, централизирани решения за климатизация, отопление и вентилация доведе до съществено увеличаване на броя на наетите от нас специалисти в тези области, което постави нови изисквания пред ефективната организация на труда и до обособяване на отделни, специализирани фирми. Така през тези години бяха създадени нови дъщерни фирми: през 2004 г.  - "Лайтинг Системс България" ООД, работеща в областта на осветлението; специализирана в проектирането, изграждането и подържането на комплексни системи за централна климатизация и вентилация и през през 2005 г. - "Хит Енерджи" ООД, изпълнител на системи за отопление.

Поглеждайки назад във времето, ние с гордост констатираме, че за относително краткия период от време от 1995 г. насам ние сме поставили основите на българската групировка "Би Джи Ар Груп" готова да посрещне предизвикателствата от колебанията в икономическото развитие на страната и да даде своя принос в стопанския живот.

- Конвектори;
- Бойлери;
- Термопомпи;
-
Водогрейни котли;
-
Електрически радиатори.