« Обратно към ФИРМИ

БЪЛГАРИЯ КЛИМА ЕООД

    • Адрес:
    • Стара Загора, бул. Методи Кусев 34 А, ет.2, ап.3
    • България

България Клима ООД е компания специализирана в областта на климатизацията, вентилацията и отоплението. Създадена през 1993г. дейността на фирмата обхваща: доставка, монтаж, гаранционен и извънгарационен сервиз на инсталациите.

„БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД изпълнява проект за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд.

На 26.06.2013г. „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенцията по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР“.

Регистрационен номер на Договора: ESF-2303-09-12006

Съгласно договора, Европейският социален фонд ще финансира проекта на „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД за подобряване условията и осигуряване на безопасен труд на работещите в „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД.

Проектът стартира официално на 01.09.2013г. и ще се изпълнява в град: Стара Загора.

Целите на проекта са: Създаване на възможност за подобряване условията на труд, повишаване производителността на работещите и адаптиране на управленските процеси в насока увеличаване качеството на производителността, свързана с регламентирането и нормирането на труда в предприятие „БЪЛГАРИЯ КЛИМА“ ООД чрез въвеждане на мерки и стандарти свързани с подобряване условията за безопасен труд, които са изцяло в синхрон със законодателните изисквания на областта на условията за безопасен труд.