« Обратно към ФИРМИ

БЪЛГАРСКА ИНЖЕНЕРИНГОВА КОМПАНИЯ ООД

    • Адрес:
    • София, бул. Витоша 115-117
    • България
    • 1408

Пълен инженеринг, проектиране и доставка на съоръжения за централна климатизация, отопление и вентилация на сгради.
Водоохлаждащи агрегати и климатични централи (CLINT, McQuay).
Климатични и вентилационни камери (Novair).
Вентилаторни конвектори (CLINT, Skytec).
Сградна автоматика, централизирано управление и мониторинг на сградни инсталации.
Контролери, регулатори и измервателни устройства за климатична и хладилна техника (Invensys Controls, Eliwell, Eberle, Ranco).
Програмируеми контролери (Eliwell).
Устройства за измерване на температура, налягане и поток на флуиди, качество и състав на въздуха (S+S Regeltechnik).
"Българска Инженерна Компания" ООД е акредитирана съгласно Закона за енергийната ефективност по чл. 16, ал. 4 и Наредба № 20 от 21.11.2004 г., със Сертификат за акредетация № СА–ООС–0081/25.05.2006 г. и вписани в публичния регистър с Удостоверение № 00080/31.05.2006 г. с право да извършва обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.