« Обратно към ФИРМИ

БУЛФЛЕЙМ ЕООД

    • Адрес:
    • София, ул. Бачо Киро 64 А
    • България
    • 1202

„БУЛФЛЕЙМ” ЕООД е лицензирано от „Държавна агенция за метрология и технически надзор”. Основната дейност е концентрирана в проучване, проектиране, автоматизация, поддръжка, ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли – високо налягане, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, промишлени газови инсталации. Внос и износ на технически системи и съоръжения. Дружеството е регистрирано като наследник на създаденото преди почти 20 години от Георги Попов и СИЕ (бивши служители на „Котлостроене” АД) - СД „Термоинженериг”.
„БУЛФЛЕЙМ” е лицензирано съгласно изискванията по чл. 36 от ЗТИП (закон за технически изисквания към продуктите) за поддържка, ремонт и преустройство на съоръженията с повишена опасност (парни и водогрейни котли – високо налягане, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, промишлени газови инсталации).
 
Гаранция за нашия професионализъм е сертификацията на фирмата по стандартите на TÜV Rheinland InterCer Kft. - ISO 9001:2000
TUV Rheinland Inter Cert Kft. Система за управление на качеството с област на приложение:
- проектиране, доставка и монтаж на отоплителни и газови инсталаци;
- търговия с прилежащите съоръжения и материали.
 
„БУЛФЛЕЙМ” работи по Наредба за безопасна работа с газ - вътрешни газоразпределителни мрежи.
 
„БУЛФЛЕЙМ” работи по Наредба за работа с високо налягане – инсталации на пара, гореща вода, съдове по налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода.