« Обратно към ФИРМИ

БУЛГАРГАЗ ЕАД

    • Адрес:
    • София, Централно Управление: ж.к. Люлин, бул. Панчо Владигеров 66, п.к. 3
    • България
    • 1336

“Булгаргаз” ЕАД е новоучредено дружество като обществен доставчик на природен газ с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и свързаните с нея покупка и продажба, закупуване на природен газ, с цел неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в страната.