« Обратно към ФИРМИ

ЕЙ ПИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

    • Адрес:
    • София, ул. Проф. Д-р Димитър Атанасов 16, ап.2
    • България

„Ей Пи Инженеринг” ЕООД  предлага изготвяне на идейни, технически и работни проекти, както и изработване и внедряване на индивидуални и комплекси решения  при инженеринговото  изграждане на обекти в областта на газификацията, отоплението, климатизацията и вентилацията на битови, обществено-административни и промишлени сгради.

Фирмата също така проектира и изработва електрически табла за управление на технологични процеси и разпределение на електрическата енергия.