« Обратно към ФИРМИ

ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД

    • Адрес:
    • Ямбол, ул. Г. С. Раковски 1 А, офис 406
    • България

Основната дейност на "Екоенерджи технолоджи" ООД включва доставката на устойчиви и енергийно ефективни технологии в областта на когенерацията и възобновяемите енергийни източници.

EНЕРГИЯ от СПЕЦИАЛНИ ГAЗОВЕ

С използването на най-новите технологии се извлича енергията, съдържаща се в биомаса и отпадни горива като сметищен газ, канализационен газ, коксов газ, газове от химическата промишленост, метан от въглищни пластове и мини и др. По този начин се замества употребата на изкопаеми горива и се намаляват емисиите на парникови газове.

- Използване на биогаз в газови двигатели
- Сметищен газ
- Канализационен газ
- Пиролизен газ
- Газове от химическата промишленост