« Обратно към ФИРМИ

ЕКОСИСТ ООД

    • Адрес:
    • София, бул. Фритьоф Нансен 33
    • България
    • 1142

ЕКОСИСТ ООД е дъщерна фирма на немската консултантска фирма Jost Energiemanagement Създадена е през 2002 год. от Алберт и Мария Йост, за да предаде на българския енергиен пазар 30 годишния натрупан богат опит в Германия и да способства за оптимално доближаване на потенциалните клиенти до съвременните технологии в енергетиката. ЕКОСИСТ ООД работи съвместно с водещи германски и други западноевропейски компании в областта на децентрализираните енергийни системи. EКОСИСТ ООД намира най-добрите решения за конкретните проекти, като съчетава консултантското ноу – хау от фирмата Jost Energiemanagement с продуктите на утвърдени производители на енергийни системи в широкообхватна програма от доставки и дейности, адаптирана към потребностите на българския енергиен пазар.

На основата на това партньорство ЕКОСИСТ ООД проектира, доставя, изгражда и извършва сервизно обслужване на когенерационни и тригенерационни инсталации, осигуряващи високоефективно производство на електрическа, топлинна и климатична енергия непосредствено на мястото, където тя е необходима. Ние консултираме нашите клиенти като отчитаме както технико-експлоатационните фактори в тяхната производствена среда, така и икономическите условия на либерализирания енергиен пазар. ЕКОСИСТ ООД съветва своите клиенти компетентно и коректно, ръководейки се от техните потребности и защитавайки изключително само техните интереси.

Енергийни инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.