« Обратно към ФИРМИ

ЕКОТОП БИЗНЕС ГРУПА

    • Адрес:
    • София, бул. Димитър Тошков 3 А , село Локорско
    • България
    • 1513

Бизнес-група ЕКОТОП е организирана на принципа на затворен цикъл - пълен инженеринг в топлотехниката - заснемане и енергийно обследване, проектиране, производство, монтаж, сервиз и обучение в областта на: индустриална топлотехника, топлинни системи, слънчеви и специални системи; термопомпи; вътрешно газоснабдяване, промишлени и битови вентилационни системи, климатизация и пречиствателни системи за въздух.

Групата се състои от четири самостоятелно управлявани фирми:
"БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП" ЕООД, ЕТ “ЕКОТОП-Димитър Киров”, “СИСТЕМ-КОНСУЛТ 2002″ ЕООД и “ТЕРМОАКТИВ” ЕООД с 80 души персонал - научни кадри, преподаватели, инженери, техници и работници.

За 28 години групата е реализирала над 1400 обекта във всички стопански направления. Запазвайки принципа на инженеринга, Бизнес-група ЕКОТОП развива интензивна външнотърговска дейност и стабилизира редовното производство на топлотехнически изделия.

Днес “ЕКОТОП” има широка иновационна дейност и обучава специалисти в практиката по топлотехника за България. В професионалната гилдия Бизнес-група ЕКОТОП се доказва като инкубатор на бизнес-кадри в областта.

Производството на топлотехнически изделия е организирано в четири специализирани цеха, а днешната складова база е разположена на
4000 m2. Общата площ, която заема Бизнес-група ЕКОТОП, е 36 дка.