« Обратно към ФИРМИ

ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89 ООД

    • Адрес:
    • София, ул. Бузлуджа 5
    • България
    • 1606

"ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89" ООД е водеща фирма в областта на енергетиката и енерготехнологиите и включва: консултантска, научно-изследователска и инженерингова дейност, проучване,проектиране, конструиране, технологично обновление, реконструкция и модернизация, автоматизация, монтаж и ремонт в областта на енерготехнологичните процеси, екологията и новите технологии, инженерингови услуги, авторски и технически надзор при изпълнение на обекти, изготвяне или адаптиране на указания за експлоатация на такива обекти и системи, осъществявани в страната. Произвежда електрокотли с мощност до 800 kW за производство на пара и топла вода и  електрически  котли за локални отоплителни системи с мощност до 200 кW.

С участието на фирмените специалисти са изпълнени обекти в следните области:
- Проектиране, изграждане, реконструкции на енергийни обекти;
- Изследване на вредни емисии на изходящи газове;
- Екологично оптимизиране и настройка на горивни процеси;
- Производствена дейност - слънчеви колектори, електрически промишлени парни котли, водогрейни котли за битово отопление;

Фирмата има разработени проектни документации за:
- Пиролизна инсталация тип "Hoval" за изгаряне на твърди битови отпадъци;
- Модул за изгаряне на отпадни горива по система "кипящ слой";
- Котли за изгаряне в предкамера на дървесни отпадъци