« Обратно към ФИРМИ

ЕНТИ ООД

    • Адрес:
    • София, ул. Отец Паисий 41
    • България

Фирма ЕНТИ-ООД е създадена през 2005 година, с предмет на дейност монтажни и довършителни работи в строителството. Основната ни дейност е съсредоточена в строителния бизнес и по-специално в продажбата и монтажа на материали и съоръжения, спомагащи за пестене на енергия (електрическа, от твърди и течни горива и др.). Фирмата ни е директен вносител за България на слънчеви колектори за затопляне на вода за битови и индустриални нужди от вакуумно – тръбен тип с производител GTC Solar.

Поставяйки слънчева система GTC Solar за затопляне на вода от слънчевата енергия, Вие може да намалите до 60% разходите си за топла вода. Слънчевите системи, които Ви предлагаме, са изцяло екологични и не отделят опасни за природата вредни емисии. Слънцето осигурява за 20 минути енергия, която би покрила нуждите на Земята за една година, и ни снабдява с огромен ежедневен енергиен потенциал, който надвишава основната енергийна потребност. Енергийният източник е практически неизчерпаем и е на наше разположение за следващите милиони години.