« Обратно към ФИРМИ

ЕВРОПЛАСТИКА ЕООД

    • Адрес:
    • София, ул. Банско шосе 57
    • България
    • 1390

ЕКОПЛАСТИК оперира на пазара с пластмасови тръбни системи от 1990 г. През ноември 2004 г. в Екопластик навлиза мултинационалната компания Wavin.

Седалището на дружеството е в гр. Костелец на Лабе, приблизително 20 км от Прага. Тук, освен ръководството на фирмата, се намира и производствения и търговски сектор.

Съществена промяна настъпва през 2007 г. във връзка с откриването на нов логистичен център в Хорни Почернице. Там са концентрирани всички складове за готовите продукти от системата ППР. Експлоатацията на логистичния център се осигурява освен от сектора по логистика, и от част от търговския сектор – от отдела за управление на поръчките.

Там са концентрирани всички складове за готовите продукти от системата ППР. Експлоатацията на логистичния център се осигурява освен от сектора по логистика, и от част от търговския сектор – от отдела за управление на поръчките.

В центъра на интереса на нашата фирма от гледна точка на удовлетворяване на нуждите на клиентите е технологичното развитие. Увеличаването на броя екструзионни линии за производство на тръби и шприц-машини и форми за производство на фасонни части кореспондира с разрастващата се гама на асортимента и увеличаващия се дял в местния и чуждестранен пазар.

Докато в резултат на закупуването на нови машини за производствения сектор се увеличава количеството на произвежданите от автомати елементи, ние разширяваме персонала в областта на клиентския сервиз, контрола на качеството, развойния отдел и в други области, където човешкия труд не може да се замести от машини, което има съществено значение за развитието на фирмата и нивото на предлаганите услуги.