« Обратно към ФИРМИ

ФИЛТЪР ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Александър Малинов 87, ет. 4, офис 10
    • България
    • 1715

Филтър ЕООД е част от международната Филтър Груп с офиси в България, Естония, Финландия, Русия, Латвия и Литва.

Фирмата предлага комплексни решения за промишлената топлоенергетика и водообработка. Основната цел е повишаване на конкурентоспособността на клиентите и опазване на околната среда посредством качествени инженерингови услуги.

- Газови двигатели за комбинирано производство на топлинна и ел. енергия (когенерация и тригенерация), конструирани специално за изгаряне на газове, съдържащи метан – природен газ, биогаз, минен газ, коксов газ, сметищен газ и др. Мощности до 4 MWe / бр.
- Промишлени парни и водогрейни котли, високоефективни парогенератори, котли-утилизатори, котелно оборудване. Подходящи енергоносители – газ, мазут, газьол, биомаса, твърдо гориво, електричество, отпадна топлина и др. Стандартни мощности 0,4 – 100 MW.
- Инсталации за филтриране, обработка и анализ на води за питейни и промишлени нужди. Механични, йонообменни, мембранни (обратна осмоза), UV и др. технологии.
- Горелки за изгаряне на широка гама от горива, отпадни мазнини, нестандартни горива, комбинация, др.
- Системи за управление на горивния процес.
- Енергоефективни решения за енергийния блок в индустрията.
- Широка гама от помпи, арматура, топлообменници и др. за редица приложения.