« Обратно към ФИРМИ

ХАНИУЕЛ ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Христофор Колумб 64, София Еърпорт Център, Логистична сграда 1
    • България
    • 1528

Honeywell е американска компания с обем на производство 36 милиарда щ.д.- световен лидер в областта на продукти и услуги за авиационната промишленост, технологии за управление и автоматизация за индустрията и бита, продукти за транспортни средства, специални химикали и пластмаси, електронни компоненти. Ханиуел има 115,000 служители в 95 страни. Акциите му се търгуват на борсата в Ню Йорк със символа HON, както и на борсите в Лондон, Чикаго и Пасифик и е една от компонентите на индекса Standard & Poor’s 500. Допълнителна информация можете да намерите на страницата на фирмата в Internet - www.honeywell.com
Honeywell ACS (Автоматизация и Управление) е бизнес група с обем на производство 11 милиарда щ.д.- световен лидер за технически средства, системи и услуги за автоматизация, осигуряващи сигурност и комфорт и подобряващи производителността на промишлеността. Предлага технически средства и системи за автоматизация и управление за инсталации за отопление, вентилация и климатизация, системи и продукти за автоматизация в промишлеността.
Honeywell ACS основни бизнес единици:
Продукти за автоматизация:
За приложение в обществени сгради и бита.
Основни продукти: Управление на комфорта в жилища; управление на горивния процес; решения за автоматизация и управление за инсталации за отопление, вентилация и климатизация; управление на водни инсталации; охлаждане и хладилни инсталации; изделия, готови за потребление.
Промишлени приложения.
Основни продукти: електронни датчици за положение, налягане, въздушен поток, температура и ел.ток; оптични датчици; прецизни електромеханични превключватели; ръчни превключватели; интелигентни микропроцесорни датчици; фиброоптични елементи; светлинни обезопасителни завеси.
Системи за автоматизация на сгради:
Основни решения: Системи за управление, регулиране и контрол на комфорт, сигурност и енергийна ефективност на вътрешната среда; автоматизация и управление на инсталации за отопление, вентилация и климатизация; контрол качеството на въздуха и управление на процесите в чисти (“бели”) стаи; системи за централизиран контрол и управление в сгради (BMS – Building Management System).
Промишлена автоматизация:
Основни решения: Съвременни промишлени автоматизирани системи за управление и наблюдение на непрекъснати, дискретни и хибридни процеси. Контролно-измервателни прибори, аналитични уреди, полево оборудване, записващи уреди, регулатори, програмируеми контролери, оборудване за безопасно горене, комуникационни системи за управление на оборудване и системи за промишлена автоматизация. Професионални услуги, включително консултантски, изграждане на мрежи, инженеринг, пускане в действие, модернизация, планова поддръжка , управление на резервните части и услуги при аварии, обучение на клиенти във всички страни.
Енергиината ефективност е сред основните приоритети на фирмата. Фирмата предлага решения за енергийна ефективност в бита, сградите и промишлеността (индустриални, отоплителни и електро централи).
Филиал на Honeywell ACS в България- Ханиуел ЕООД
Дейност: Доставка и внедряване на системи, продукти и компоненти за автоматизация за промишлеността, обществени сгради и бита и свързаните с това сервизни услуги. Системен Център на Ханиуел за Източна Европа.
Ханиуел България е обявен за един от Центровете за Инженеринг в Европа и в тясно взаимодействие със свои български подизпълнители участва в международни проекти на Ханиуел. През последните 5 години Ханиуел България е предоставил инженерингови услуги в размер на над 80 човеко/ години за редица международни проекти.