« Обратно към ФИРМИ

ИНСТАЛ ИНГ ООД

    • Адрес:
    • Шумен, пл. Освобождение 7, ет. 1
    • България
    • 9700

Фирмата извършва:
- изграждане на газови инсталации на природен газ;
- водни и отоплителни инсталации и климатизация;
- климатични системи моносплит и VRF
- соларни инсталации /за топла вода и отопление/
- вентилация и климатизация;
- доставка, монтаж и сервиз на вентилационни съоръжения;
- водопроводни инсталации с полипропилен;
- оползотворяване на възобновяеми енергоизточници.

Разполагаме с квалифицирани специалисти, които се грижат за непрекъснатото усъвършенстване прецизността и качеството по изграждането на газовите, отоплителните и климатичните инсталации и уреди. Освен това, в дейността ни се включва проектиране, доставка на място и монтаж на поръчаните от клиента отоплителни и вентилационни уреди и съоръжения, както и тяхното сервизиране.

Фирмата работи изцяло с оригинални резервни части на нашите партньори и притежава нужните сертификати за произхода на всяка резервна част, влагана от нас. Сервизната дейност е подчинена и съобразена с приложимото законодателство, действащите нормативни актове на Репубрика България, както и съотносимите актове на Европейския съюз, в това число и Директива 99/44 ЕС.

Сроковете за извършване на услуги по отношение на извънгаранционната ни дейност се определят по приоритет:
1. Клиенти с договори за извънгаранционна поддръжка;
2. Други