« Обратно към ФИРМИ

ЙОРИ ТЕРМОТЕСТ

    • Адрес:
    • София, ж.к. Красно село, ул. Хубча 2, ет.2
    • България
    • 1618

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, консултации, производство, монтаж, пуск, настройка, гаранционна подръжка и следгаранционен сервиз на съоръжения и инсталации за отопление, вентилация и климатизация. Основно направление в дейността на фирмата е оптимизирането на работата на гореизброените инсталации чрез системи за автоматично регулиране с оглед намаляване на разхода на енергия и постигане в максимална степен желания от клиента комфорт или удовлетворяване на технологичните му изисквания. Благодарение на квалифицираните си специалисти, съвременна компютърна техника и изградена система за обмяна на информация с производители, ние ви предлагаме компетентни стандартни и нестандартни проектни решения за най-ефективна реализация на изискванията ви с висококачествени машини и съоръжения по европейски стандарти. Позиция на фирмата в областта на проектирането и изпълнението е внимателна преценка на обективните условия и избор на най-подходящото техническо решение за всеки отделен случай.

- Оценка на топлотехническата ефективност на строителните конструкции, анализ и технически решения за детайлите. - Изготвяне на проекти за отопление, вентилация и климатизация на жилищни и обществени сгради - банки, офиси, хотели, ресторанти, кухни, дискотеки, басейни, спортни и конферентни зали. - Проектиране и технологично обзавеждане на кухни, заведения и промишлени перални. - Проектиране на ОВК инсталации за промишлени сгради. - Доставка и монтаж на котелни централи, нафтови стопанства, отоплителни инсталации с полимерни, медни и черни тръби, вентилационни и климатични инсталации. - Производство на електрически водогрейни котли по типов ред и по индивидуален проект. - Проектиране, доставка и монтаж, пуск и настройка на системи за автоматично регулиране на гореописаните инсталации по индивидуално задание.