« Обратно към ФИРМИ

КЛИМА ИН ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

    • Адрес:
    • София, бул. Цариградско шосе 131 (7-ми километър), АТМ Център, етаж 3, офис 324
    • България
    • 1784

Нашите Стремежи
Ние вярваме в пазарната икономика и в свободната инициатива на хората. Ние ще се отнасяме към нашите клиенти, служители, доставчици и обществото с честност, достойнство, справедливост и уважение. Ще ръководим нашия бизнес според най-високите етични стандарти.

Нашата Мисия
Постепенно да подобряваме жизнената и работна среда на хората с мисъл за природата и грижа за енергията. Да осигурим на нашите клиенти най-модерните технологии и да ги приложим в служба на хората.

Това, което ценим
Почтеност: Честност и справедливост – това е начина, по който ние правим бизнес и водеща идея във взаимоотношенията ни с хората. Ние сме компания, която спазва своите обещания. Ние правим това, което кажем, че ще направим и в това начинание се водим според нашия етичен кодекс.

Удовлетворение на клиента: Удовлетворението на клиента е източникът на привилегии за служителите, доставчиците и компанията като цяло. Ние ще надхвърлим очакванията на клиента посредсвом непрекъснато усъвършенстване на качеството, обслужването, производителността и скъсяване на сроковете.

Нашите служители: Умовете, свободният дух и ангажираността на нашите служители са основата на силата ни. Ние сме ангажирани с тяхната справедлива и ефективна селекция, развитие, мотивация и признание. Ние ще осигурим на нашите служители необходимите средства, обучение и подкрепа, с цел постигане отлични резултати, що се отнася до удовлетворението на клиента.

Усъвършенстване и иновация: Ние търсим усъвършенстване и иновация във всеки елемент от нашия бизнес.

Безопасност и околна среда: Нашите продукти, услуги и работни места отразяват вярата ни, че това, което е добро за околната среда и здравословно за хората като цяло е добро и за Клима Ин Груп интернешънъл.

Основни цели: Ние ще надхвърлим очакванията на клиента посредсвом непрекъснато подобряване на качеството, обслужването, производителността и скъсяване на сроковете. 

Технология: Ние прилагаме технология на световно равнище при нашите продукти и услуги.

Развитие: Ние търсим развитие и нови хоризонти за нашия съществуващ бизнес. 

Лидерство на пазара: Ние работим само в пазарни сегменти, където сме или имаме възможност да станем признатият лидер. 
Днес, бизнес успехът се определя не само по финансовите резултати, а има по-широк смисъл. Днес от компаниите се очаква не само да печелят от пазара, но и да имат социален ангажимент към обществото.

Мениджмънт 
Ние научихме, че за да успеем за дълъг период от време, трябва да правим инвестиции не само в нашия бизнес, но също така и в околната среда и хората. Нашите трайни инициативи ни помагат да сме сигурни, че ще продължим да разполагаме с ресурсите и хората, от които се нуждаем, за да растем и достигнем до следващите поколения. Нашият подход към клиентите е уникален. Ние работим с нашите клиенти, за да разберем техните нужди в бизнеса, след което създаваме индивидуални решения, проектирани да отговорят на тези нужди. Ние сме отговорни за изпълнението на нашите решения, следователно и за гарантирането на резултатите, обещани на нашите клиенти. Нашите продукти са изчерпателни решения, подобряващи бизнеса на нашите клиенти.

 

Фирма Клима Ин Груп Интернешънъл ООД е на пазара от 1997г., през годините се утвърди като надежден партньор в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията, автоматика на климатични системи, енергосъхраняващи технологии, оборудване за поддържане на влажност, интегрирани автоматични системи за дома – Smart house.