« Обратно към ФИРМИ

КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД

    • Адрес:
    • Стражица, ул. Гладстон 28
    • България
    • 5150

Началото на производството на панелни радиатори започва в края на 60-те години, когато на 03.09.1968 година е открит цеха за панелни радиатори към завода за Горивна техника – гр. Г. Оряховица. През своята дългогодишна история на развитие заводът за радиатори е претърпял много промени, по отношение на модернизиране на производството.

Производството на радиатори започва на линията за панелни радиатори “Торзенс”, преминава през линията “Холизенс” и достига до съвременната технологична линия на швейцарската фирма “Шлатер”, на каквато всички съвременни заводи за панелни радиатори в Европа работят сега.

През 1998 година се обособява новото дружество Корадо-България АД – дъщерно дружество на чешкото дружество Корадо АД. Заводът претърпява значителна реконструкция предимно от технологична гледна точка и в момента техническите параметри на произвежданите отоплителни тела са уеднаквени с изделията на “Корадо” АД, Чехия. От 2014 г. са направени няколко важни инвестиции -нова линия за панелни радиатори на стойност 6 млн. лв., а две години по-късно заработи и линия за тръбни радиатори,като инвестицията е в размер на 4 млн. лв. Продължава развитието в оборудване и инсталиране на ново поколение бояджийен конвейр.

В производствената програма и номенклатура на Корадо-България АД са включени панелни стоманени радиатори RADIK, специални радиатори за бани KORALUX, дизайнерски радиатори KORATHERM.

Продуктовото портфолио на фирмата включва конвектори за нискотемпературни системи, както за отопление, така и за охлаждане. След предлаганите продукти са системи за вентилация и оползотворяване на използваната топлина.

Продуктите и процесите на дружеството са сертифицирани според изискванията на стандарт ISO 9001:2015.