« Обратно към ФИРМИ

МИКРОСИСТ ЕООД

    • Адрес:
    • Пловдив, ул. Мургаш 4
    • България
    • 4002

Микросист  е основана 1989г. В началото фирмата е ориентирана основно към производство на лабораторна техника и системи за анализ. През 1993 г. Микросист разширява дейността си в областта на индустриалната техника и инженеринга. В настоящия момент предлага на пазара богата гама контролно-измервателна техника.
Към фирмата има изградена лаборатория за калибриране на средства за измерване, акредитирана от ИА "БСА".
Микросист има изградена и сертифицирана система за управление на качеството ISO9001.
 

Микросист произвежда богата гама контролно-измервателна техника:

1. сензори, трансмитери, процес-индикатори, контролери за:
- температура, рН, влага на въздух, влага на материали, налягане, разход, тегло ниво, и др.
2. специализирани контролери и системи за управление:
- сушилни за дървесина, сушилни за тютюн, термоконтрол в силози, пещи за керамика, климатизация, соларни станции, управление на пакетиращи машини, управление на теглодозиращи системи,
3. преносими и лабораторни уреди за:
- рН, температура, влага на въздух, влага на материали
4. броячи, таймери, разходомери
5. калибратори:
- многофункционални и специализирани
6. информационно-архивиращи системи:
- едноканални, многоканални, мрежови, преносими и стационарни
7. системи за анализ на пастьоризационните единици в пивопроизводството
8. системи за контрол и архив на процесите в ХВП – млечна, консервна и др.
9. инженеринг на системи за пречистване на отпадни води и др.