« Обратно към ФИРМИ

НЕТ- БГ ООД

    • Адрес:
    • София, ул. Каменоделска 5
    • България
    • 1000

Фокуса на компания е насочен към внедряване на нови енергийни системи: определяне, доставяне, изграждане и сервизиране на ново поколение енергоизточник – газова термопомпа AISIN.

Чрез оптимизация на вече изградени инсталации се стремим да постигнем по-ниски експлоатационни разходи и намаляване на замърсяването на околната среда.

За гарантиране на резултатите се предлага схема на отсрочено плащане на пълния размер на инвестиции с цел доказване на направените икономии.

Предлагаме вариант, само със закупуване на енергията на цена по-ниска от получена енергия с алтернативни енергоизточници (газов котел, електрически термопомпи и др.).

Извършваме денонощно наблюдения на системите за климатизация, както и поддържане на база данни със записи на работа в различни режими.

На база на резултатите от мониторинга, се прави анализ на потреблението на енергия (природен газ/пропан бутан/чист пропан/сметищен газ) и се прилагат мерки за намаляване на разходите.

Пловдив, ул. Тракия 15.

Ямбол, ул. Ген. Заимов 10.