« Обратно към ФИРМИ

ОВЪРГАЗ ИНК АД

    • Адрес:
    • София, ул. Филип Кутев 5
    • България
    • 1407

"Овергаз Инк." АД е водеща компания на българския пазар, специализирана в разработване, изграждане и предоставяне на инфраструктурни услуги в областта на газификацията. Компанията удовлетворява потребностите на своите клиенти, като предоставя цялостни решения с високо качество на конкурентни цени.

Формирането на положителен бизнес климат в България, винаги е бил основен приоритет на „Овергаз Инк." АД. Като потвърждение, компанията участва активно в законодателни инициативи в енергийния отрасъл, съблюдава добрите търговски практики при взаимоотношенията с партньорите и приема конкуренцията като двигател за развитието на пазара.

Основните корпоративни цели, които си поставя Овергаз са:
- да защитава интересите на акционерите;
- да отстоява позицията си на лидер в областта на газификацията;
- да повишава устойчивостта на бизнеса;
- да осигурява условия за развитие на бизнеса;
- да поддържа добрата корпоративна репутация;
- да осигурява ефективна работа на компанията.

Основен приоритет в програмата на българското правителство е енергийният отрасъл с процесите си на преструктуриране, приватизация и реформи, които бяха забавени през последните години. Стратегическа цел е ускореното преобразуване на енергийния пазар - от силно монополизиран в конкурентен.

Газовият сектор играе ключова роля в икономиката на страната. Безспорен факт е, че  по-голямата част от природния газ се използва в енергопроизводството и индустрията, но България има голям потенциал за битова газификация и синьото гориво става все по-популярно сред българските домакинства.

Затова и мисията на Овергаз е да подпомага интензивното развитие на битовата газификация. Ние сме убедени, че така ще се повиши сигурността на енергоснабдяването на страната и ще се намали отрицателното въздействие на вредните емисии върху околната среда и здравето на хората вследствие високата ефективност на газовите технологии.

Още един факт, който подпомага нашата позиция, е, че енергийната стратегия на България до 2020 година разглежда газификацията като насока за подобряване на енергийната сигурност на страната. Само заместването на електрическата енергия с природен газ за отопление и за домакински нужди в бита допринася за трикратно спестяване на първична енергия, тъй като намалява нуждата от първични ресурси.

Домовете, които вече избраха да ползват синьото гориво, ежемесечно пестят от сметките си за енергия и същевременно се ползват от комфорта и всички допълнителни удобства, които предлага този модерен енергоизточник. Индустрията и обществения сектор, които замениха съответно мазута и нафтата, също икономисват значителни суми, които успяват да вложат в нови мощности и квалифицирана работна ръка.