« Обратно към ФИРМИ

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВТ АД

    • Адрес:
    • Велико Търново, ул. Никола Габровски 71 Б, ПК 9
    • България
    • 5002

Производствени бази:
Велико Търново - 062 641 901
Габрово - 0886 319 504

"Промишлена енергетика ВТ" АД е акционерно дружество със 100% частен капитал.
Фирмата е специализирана в:
- Проектиране и изграждане на нови и реконструкция на съществуващи промишлени и отоплителни котелни централи, отоплителни инсталации и парокондензатни системи
- Текущи и основни ремонти на промишлени и отоплителни парни и водогрейни котли и котелно оборудване
- Проектиране и изграждане на технологични и отоплителни газови инсталации, складови стопанства за течни и газообразни горива
- Производство на нестандартно оборудване, системи и изделия за контрол на технологични процеси, разходомери и топломери за вода, пара и газове
- Дистрибуция на топлотехническо оборудване и елементи за автоматизация и контрол на известни европейски фирми
Дружеството разполага с необходимата материалнотехническа база (производствена и складова) за осъществяване на нормална производствена дейност. Машините и съоръженията за осъществяване на основните производствени процеси са на съвременно техническо ниво. Модерно заваръчно оборудване и съвременни машини и приспособления позволяват качествено изпълнение на технологичните процеси.
Лабораториите по КИП и А, анализ на води и йонообменни смоли са в помощ на специалистите на дружеството и неговите клиенти за едно по-добро и качествено обслужване.
Дейността на фирмата е сертифицирана за качество по EN ISO 9001:2000
Фирмата е вписана в Регистъра за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност на основание чл.36.ал.6 от ЗТИП.
Промишлена енергетика предлага продуктите на следните фирми: BLOWTHERM, TECNOGAS, ZPA ECOREG, WILO.