« Обратно към ФИРМИ

РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД

    • Адрес:
    • София, кв. Павлово, ул. Вихрен 10
    • България
    • 1618

Компанията е основана през 1990 г. от група български инженери и физици като колективна фирма, с основна цел предоставяне на консултантски и инженерингови услуги в областта на енергетиката. Две години по-късно става дружество с ограничена отговорност и получава името РИСК ИНЖЕНЕРИНГ.

Дружеството е една от първите български частни компании в областта на инженерните и консултантските услуги. Първоначално дейността е насочена предимно към оценката и управлението на риска и надеждността при експлоатацията на сложни обекти от енергетиката и химическата промишленост.

С годините фирмата натрупва значителен опит и разширява дейността, като започва да предлага пълен набор от инженерингови услуги, необходими за промишлеността. През 2002 г. фирмата се преобразува в акционерно дружество и продължава да функционира като такова към настоящия момент.

Бизнес-направления:

- Ядрена енергетика
- Конвенционална енергетика
- Опазване на околната среда
- Възобновяеми енергийни източници
- Енергийна ефективност
- Доставки