« Обратно към ФИРМИ

ТЕКМАШ БЪЛГАРИЯ

    • Адрес:
    • София, ул. Кораб Планина 28
    • България
    • 1407

В групата компании «ТЕКМАШ» влизат 10 предприятия, работещи в Украйна, Русия, Беларус, Китай и България.

Нашите учени и инженери допринесоха значително за решаването на проблемите в малката топлоенергетика, в производството на влажни храни и соево мляко в животновъдството, за внедряването на новите технологични процеси и иновационно оборудване на «ТЕКМАШ» в хранителната и преработвателната промишленост. При решаването на редица традиционни задачи залегна творческият подход на принципа “невероятното в очевидното”. Реализирането на наглед “налудничави” идеи наред с използването на методи и похвати от различни области на науката и техниката доведе до създаването на принципно нови крайни продукти, технологии и оборудване (устройствата и начините за обработка на технологични течности са защитени с над 20 патента в Украйна и Русия и имат международни заявки за изобретения )

Тези решения, първоначално смятани за екзотични, преминаха през дългогодишна проверка в условията на промишлена експлоатация. Времето не само доказа тяхната висока жизнеспособност, но и ни убеди в неоспоримата изгода за ползвателите на технологиите и оборудването «ТЕКМАШ»: икономисани са милиони киловатчаса електроенергия, стотици тонове селскостопанска продукция, използването на оборудването «ТЕКМАШ» значително повишава рентабилността в животновъдството, прокаран е път за създаването на нови висококачествени хранителни продукти, избегнати са вредните вещества, изхвърляни в околната среда.

Ние виждаме своята мисия в осигуряването за промишлеността, селското стопанство, организациите от социалната и хуманитарната сфера на енергоспестяващи екологично чисти технологии и оборудване, които позволяват да се решат насъщните проблеми както на населението в Украйна, така и на народите от другите страни по света – да дадем на хората топлина, здраве, пълноценна и евтина храна.