« Обратно към ФИРМИ

ТЕРМОИКОНОМИК ЕООД

    • Адрес:
    • Бургас, ул. Цар Иван Шишман 45
    • България
    • 8000

„Термоикономик” ЕООД е българско дружество, наследник на ЕТ „Термоикономик” , основано през 1990 г.

За изминалите години успяхме да се утвърдим като една от водещите търговски фирми, предлагаща изключително широка гама от системи и компоненти за отопление, вентилация, газификация, както и богат асортимент от помпи и хидрофорни системи и елементи за водни системи.

Освен помпи и помпени системи предлагаме голяма гама от аксесоари и допълнителна окомплектовка за тях.

В сферата на отоплителната, вентилационната и климатична техника голяма част от елементите (отоплителни тела, котли и горелки, вентилатори) не са включени в сайта. Предлагаме всичко в областта на слънчевите колекторни инсталации за подготовка на топла вода за всякакви нужди.

Други продукти в нашето портфолио са елементи за трансфер на горива, фитинги, араматура, измервателна техника, автоматика, баланс и регулиране, резервоари за вода, мембранни съдове, топлообменни апарати, елементи за нафтово и газово стопанство, промишлена арматура, консумативи и др.

Имаме широка гама от елементи за обработка на вода – механични филтри, омекотители за вода, малки инсталации за обратна осмоза, UV-стерилизатори за вода, инсталации за пречистване на вода с хлор и хлор-диоксид и др., инсталации срещу легионела, инсталации за производство на натриев хипохлорит.

Предлаганите изделия са производство на водещи европейски фирми. С цел пълното удовлетворяване нуждите на нашите клиенти се стремим да поддържаме непрекъснати складови наличности.

ПОМПИ, ПОМПЕНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕМЕНТИ
- Циркулационни помпи;
- Помпени групи и аксесоари Modulus;
- Помпи за водоснабдяване и чисти води;
- Помпи, миксери и витла за отпадни води;
- Помпени системи за отпадни води;
- Помпи за дома и градината;
- Индустриални помпи, ХВП и дозиране;
- Помпи за противопожарни системи Grundfos;
- Аксесоари за помпи и помпени системи.

РЕЗЕРВОАРИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ВОДА
- Резервоари (контейнери) за вода от полиетилен;
- Разширителни съдове, напорни хидрофорни съдове;
- Клапани за пълнене на резервоари.

ТРАНСФЕР И РАЗХОД НА ГОРИВА
- Електрически помпи за горива - Piusi;
- Помпи за трансфер на горива, взривозащитени - Piusi
- Групи за трансфер и колонки за горива - Piusi;
- Ел. помпи за горива за варели - Piusi;
- Ръчни помпи за горива за варели - Piusi;
- Разходомери и броячи - Piusi;
- Пистолети - Piusi;
- Филтри за горива и други аксесоари;
- Специално оборудване;
- Помпи, системи и елементи за Аd-Blue.

ТЕРМО-ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ
- Отоплителни тела и топлинно стопанство;
- Помпени групи за отоплителни системи и аксесоари;
- Помпени групи за системи с алтернативна енергия;
- Пластинчати и тръбни топлообменници;
- Kолектори за отоплителни системи Модулус;
- Tермостати, терморегулатори, термозащити;
- Електрически нагреватели;
- Регулатори на налягане и пълначки;
- Спирателни арматури, възвратни клапи, смукатели, филтри;
- Смесителни, разделителни и зонови вентили и задвижки;
- Обезвъздушители, предпазни клапани, баланс вентили, флусостати;
- Mагнет вентили (електромагнитни вентили);
- Термометри, манометри, термоманометри;
- Разпределителни колектори, холендри, месингови и хромирани фитинги;
- Компресионни фитинги за медни тръби;
- Компресионни фитинги за стоманени тръби;
- Арматура за газ и елементи за газови инсталации;
- Горивна техника и горивни дюзи;
- Монтажни материали.

СОЛАРНИ И САНИТАРНИ СИСТЕМИ
- Помпени групи за соларни инсталации и аксесоари;
- Контролери за соларни системи;
- Слънчеви колектори и абсорбери;
- Слънчево отопление за басейни, топлообменници и подгреватели;
- Аксесоари за соларни системи;
- Устройства против водни удари.

ОБРАБОТКА И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА
- Самопочистващи и самопреливни филтри;
- Омекотителни системи за вода с йонообменна смола;
- Домашни пречистватели за вода;
- UV пречистватели (стерилизатори) за вода;
- Механични филтри за вода;
- Системи против котлен камък с полифосфат, магнитни омекотители;
- Системи против отлагане на котлен камък за битови и индустриални приложение DropsoN;
- Обработка на вода на базата на хлор.