« Обратно към ФИРМИ

ТЕРМОКОНСУЛТ

    • Адрес:
    • София, ул. Родопи 53, ет. 3
    • България
    • 1202

ТЕРМОКОНСУЛТ е частна фирма, основана в гр.София, България през 1996г.
Основната дейност е пълен инженеринг на промишлени, обществени и битови парни и водни системи, слънчеви инсталации за получаване на топла вода или въздух с водни, респ. въздушни слънчеви колектори.
Фирмата осигурява на своите клиенти:
- консултиране за решаване на специфичен проблем в областта на топлинната и масообменната техника;
- изработване на проектна документация и узаконяване пред съответните инстанции в България;
- топлинно-енергийно обследване на съществуващи инсталации с доклад за реконструкция или модернизация;
- технико-икономически анализ за повишаване топлинно-енергийната ефективност на разглежданата система;
- доставка, монтаж, гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване.

- паро-кондензна арматура
- топлообменници
- помпи
- автоматика за котли
- слънчеви колектори
- спирателна и предпазна тръбопроводна арматура
- котли и котелна техника