« Обратно към ФИРМИ

ТИД ЕООД

    • Адрес:
    • Пловдив, ул. Нева 15
    • България
    • 4004

Фирмата е създадена на 19.09.1989г. в гр.Пловдив за покриване на високите изисквания на инженеринговата дейност в инсталационната област (Отопление, Вентилация, Климатизация, Газоснабдяване, Ел.КИП и А, Технология и Технологични процеси, взривообезопасителни инсталации, за следене и защита при изтичане на газ в промишлени и битови помещения, както и на нестандартни разработки и оборудване).
ТИД ЕООД има разработени собствен софтуер за Моделиране на топлинните притоци и загуби в сгради, и за изчисляване и проектиране на Ел. Табла, Ел. Консуматори по Реактивната мощност, Активната мощност и избор на сечение на проводниците спрямо три критерия (номинално допустим ток, ток на късо съединение и пад на напрежението).
Също така разработваме и взривообезопасителни инсталации за следене и защита при изтичане на газ в промишлени и битови помещения.
Фирмата разполага с всички необходими машини и съоръжения за прецизно изпълнение на своята дейност.