« Обратно към ФИРМИ

ТОПЛИК ООД

    • Адрес:
    • София, ж.к. Сухата река, ул. Александър Екзарх 15
    • България
    • 1517

"Топлик-Ко" ООД е една от водещите български компании в областта на отоплението, климатизацията, вентилацията и газификацията. Дружеството е създадено през 2000г. в следствие на разширяване дейността на тогавашната фирма ЕТ "ТОПЛИК - Красимир Георгиев", основана през 1996г. Дейността на фирмата обхваща проектиране, изграждане, инсталация и сервиз на системи за отопление, охлаждане и производство на БГВ за всякакъв тип помещения - жилищни сгради, битови и промишлени обекти и др. Топлик-Ко се превръща в една от най-авторитетните фирми на българския пазар предлагаща пълен инженеринг при изграждането на всякакъв тип отоплителни инсталации.

Към началото на 2007 г. "Топлик-Ко" ООД има мажоритарно участие в над 10 предприятия в цялата страна. Предметът на дейност на които е проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на газоразпределителни обекти и съоръжения, свързани с използването на природен газ за битови и промишлени нужди; изграждане на инсталации и последващ сервиз на системи за отопление, охлаждане и климатизация за всякакъв тип помещения.