« Обратно към ФИРМИ

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД

    • Адрес:
    • София, бул. Ботевградско шосе 239
    • България
    • 1517

ВЕРСОЛЕЙ ЕООД е българска компания, която от 2009 г. консултира клиентите си относно възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници в бита и индустрията и им помага при намирането на иновативни решения за техните енергийни нужди.

Началото на 2011 г. компанията обнови управленския си състав, формулира своите стратегическите приоритети и подписа партньорски споразумения с международни търговски и инвеститорски компании. Тези действия ни позволиха да разширим и подобрим портфолиото от предлагани услуги, като осигуряване на финансиране, доставка на оборудване и изграждане и пускане в експлоатация на PV енергийни системи.

В края на 2011 г. компанията откри цех за производство на фотоволтаични модули в близост до София и изпълни първите си доставки към клиенти в Европа. Нашата цел е ВЕРСОЛЕЙ ЕООД да предлага оптимизирани в технологично и финансово отношение решения за вашите енергийни проекти, като концентрира експертизата - финансова, правна, техническа и др. на компанията и на мрежата ни от партньори в страната и чужбина.

GIELLENERGY-TILE® е фотоволтаична покривна керемида, предназначена да осигури пълна архитектурна и структурна интеграция, съвместимост с основните видове керамични керемиди и по-висока доходност от първото поколение фотоволтаични керемиди:
- Повърхност на покрива, необходима за инсталирането на 1 kWp: 10 м²;
- Количество GIELLENERGY-TILE®, необходимо за 1 kWp: 120;
- Количество GIELLENERGY-TILE® ULTRA, необходимо за 1 kWp: 60Solar_tile;
- Номинална Мощност: 8.50 Wp / 17.0 Wp;
- Размери: 415 х 245 х 45 мм / 415 х 445 х 45 мм;
- Тегло: 1.5 кг / 2.5 кг.