« Обратно към ФИРМИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД

    • Адрес:
    • Пловдив, ж.к. Тракия, бл.274
    • България
    • 4023

Производство на безчеткови ветрогенератори с работно колело от вертикален S тип, генератори с водни турбини S образен тип, а също и плаващ тип на свободно течаща вода. Гарантирано и патентовано. Без аналог!

1. Производство на Безчеткови ВетроГенератори с мощност до 30 kw. Работното колело на ветрогенератора е от вертикален S тип с ротационна повърхнина на торзионен принцип и скорост на вятъра над 1.5 метра в секунда.
2. Производство на генератори с Водни турбини S образен тип с двойно действащо работно колело от 4 до 100 KW с малък пад от 1 до 2 метра и дебит от 1 до 10 куб/м. в сек.
3. Производство на плаващ S образен тип на свободно течаща вода.
4. Предлагаме доставка, монтаж и запускане до пълна експлоатация на малки и средни фотоволтаични електроцентрали от полиморфен силиций с ниска интензивност на осветяване на плочи и гъвкави платки.

Основните характеристики и предимства на нашите ветрогенератори спрямо останалите са:
1. Работното колело на ветрогенератора е от вертикален S тип.
2. Ниска скорост на вятъра над 1.5 метра в секунда.
3. Не губи от мощността си за насочване по вятъра.
4. Не се влияе от смяната на посоката на ветровото налягане.
5. Не изис ква високи мачти и поддържащи структури.
6. Не губи от от мощността си за преодоляване на силите завъртащи колелото и поддържащи посоката.
7. Лесна изработка, укрепване и монтаж на работното колело и място.
8. Приемане и насочване на вертикалните потоци от въздушни маси.
9. Високо КПД от 72 до 85 % и повече от ветровото усилие на работните плоскости.
10. Бърза възвращаемост на инвестицията - от 12 до 30 месеца.

О п и с а н и е:

Раздел Ветрогенератори
Работното колело на ветрогенератора е от вертикален S тип с ротационна повърхнина на торзионен принцип и скорост на вятъра над 1.5 метра в секунда. Това дава предимство на генератора, при работа с променливи ветрови полета и посоки, независимо от вихровото съдържание на потоците въздух. Вертикалната ос улеснява монтажа и реализацията на предавката. Така реализирано работното колело се изработва по лесно и не изиска уякчаване на цялата конструкция. При вертикалния принцип на реализация, се постига и по-голямо К П Д на цялото решение на ветровото колело. Площта на работното колело може да се увеличава, но не до безкрайност, заради нарастването на усилията на въртене при повишаване на мощността на генератора. При S типа ротационно торзионно задвижване, тази площ е ограничена до 10 кW на монтаж. Това дава размер на работното колело до мах. 5 метра в диаметър. Приемането на ветрова енергия от различните посоки и аеродинамичния профил на крилете спомага реалното КПД да достигне от 72 до 85 % и повече от ветровото усилие на работните плоскости. Монтажа на генераторната предавка е улеснен и може да се достигне до 5 броя генератори на едно работно колело. Важното е повишаващата предавка да е с малак коефициент на триене и да няма големи загуби на мощност. Тя може да се реализира като ремъчна или верижна до предавателно отношение 1 към 100 цялата или на 2 части. С колко генератора реализация, зависи само от желанието на клиента и от мощността на работното колело. Разработваме 4 + 4, допълнителни типа ветрогенераторн и колела – включително и от пластмасови материали. Вида на материалите, количеството на работните генератори, вида на предавката и избрания тип работно колело, формира и цената на крайния продукт.

Раздел Водни генератори
Водните турбини работят на принципа на торзионно поддържане на вихър и акумулиране на върхова енергия. Поддържащо устройство – метален или бетонен корпус в който се върти турбината. По заявка на клиента може да бъде изработено с двойно действащо колело или едно напорно колело със двойно отвеждане на изхода. При по-големи падове може да се изработи и с радиално отвеждане на водния дебит. Монтажа се извършва по течение на реки или изходящ канал със следните изисквания: ъгъл на наклона на входящия воден поток по голям или равен на 5 пъти диаметъра на турбината. Вариант за решение и на същите има и с хоризонтална ос за бързи течения при осигурен необходим дебит. Различните варианти се разработват от различни метали по желание и договорка с клиента. Възможност да се монтират и върху понтонна част при осигуряване на твърда ос на вертикално движение на понтона. Генераторите на турбините могат да бъдат с различни мощности по стандартния ред на напреженията. Производство на генератори с Водни турбини S образен тип с двойно действащо работно колело от 4 до 100 KW. Турбините ни работят с малък пад от 1 до 2 метра и дебит от 1 до 10 куб м. в сек. За генераторната част предлагаме различни решения в зависимост от избора на потребителя. Предлагаме същите типове и за свободно течаща вода с мощности от 2 kw до 20 kw.