« Обратно към ФИРМИ

ЮТЕК ГАЗ ООД

    • Адрес:
    • София, жк. Иван Вазов,ул. Краище 16, вх. А
    • България
    • 1408

ЮТЕК ГАЗ е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност: проектиране, изграждане и узаконяване на газови, отоплителни, вентилационни, ВиК и климатични инсталации и съоръжения. Фирмата притежава сертификат по изискванията на “Овергаз Техника”АД и удостоверение за дейност № 28/16.12.2006 г. Дружеството е в процедура на сертифициране по ISO 9001. Екипът на фирмата е лицензиран по всички правила и нормативи за проектиране и изграждане на инженерните съоръжения. Стрoтелните групи успешно са преминали обучение и имат издадени TUV сертификати.
ЮТЕК ГАЗ ООД работи със съвременни инструменти и консумативи на доказани фирми като “BOSH”, “ROTEMBERGER”, “REMS” и “HILTI”. Качеството на влаганите материали и оборудване е гарантирано със съответните сертификати за качество и е в съответствие с най-високите изисквания на новооткрития Европейски пазар.

- газови котли - BAXI
- газови конвектори
- отоплителни тела